BUP klarar inte köerna och nu växer oron för kvaliteten

Mer än 4 300 barn och unga väntar på att få komma till BUP, barn- och ungdomspsykiatrin. Många har fått vänta i mer än 90 dagar.
Målet att korta kötiderna till BUP klaras inte. Samtidigt ökar oron för att kvalitén på behandlingarna ska försämras.

Enligt Socialstyrelsen blev tillgängligheten sämre under 2012 och hittills i år har det inte gått bättre.
– Om prognosen håller har inga förbättringar har skett på riksnivå de senaste två åren vad gäller tillgängligheten till BUP, säger Ingrid Ström som skrivit Socialstyrelsens nya rapport om BUP, som släpps idag.

Tre av landstingen pekas ut som sämst, nämligen Dalarna, Gävleborg och Västerbotten. De klarar inte de krav som staten har satt upp för att få del av statsbidragen för förbättrad tillgänglighet.

Samtidigt kommer många nya patienter till BUP.

– Pressen på personalen att klara tillgängligheten är stor och arbetsbelastningen är hög. Det finns en kritik inom landstingen mot att det är ett ensidigt fokus på bra tillgänglighet istället för på kvalitet. Många uttrycker oro över att kraven ska gå ut över behandlingsinsatser och arbete med mer komplexa ärenden, säger Ingrid Ström.

De som inte når upp till de statliga målen om tillgänglighet går miste om statsbidrag. Under åren 2007-2012 har Socialstyrelsen delat ut totalt 1,3 miljarder kronor för att förbättra tillgängligheten.

Uppgiften om 4 300 barn som väntar på att få komma till BUP avser maj 2013.

Så här många väntade på sitt första besök på BUP i maj 2013 i respektive landsting:
Stockholm    1706
Uppsala    54
Sörmland    98
Östergötland    107
Jönköping    60
Kronoberg    34
Kalmar    64
Gotland    13
Blekinge    57
Skåne    526
Halland    52
Västra Götaland    390
Värmland    366
Örebro    61
Västmanland    115
Dalarna    140
Gävleborg    123
Västernorrland    72
Jämtland    46
Västerbotten    187
Norrbotten    61
Hela riket    4332