Bup-personal slår larm om olaglig isolering av unga

Dagens Nyheter har under två dagar rapporterat om missförhållanden på barn- och ungdomspsykiatrikliniken i Stockholm. Kliniken anklagas bland annat för att hålla tonåringar isolerade under långa perioder.

Artiklarna baseras på en anmälan till Ivo, Inspektionen för vård och omsorg. Enligt DN är det flera av de mest erfarna medarbetarna på Bup-kliniken som står bakom anmälan.

Enligt anmälan tvångsvårdas barn på fel grunder och får fel diagnoser. Barn bältas, tvångsinjiceras och isoleras på felaktiga grunder, uppges det vidare.

Bup-kliniken har en låst avdelning, kallad Ria, där barn isoleras och ofta bara träffar personal. Ria beskrivs i DN som en bunker.

När Ria-avdelningen började användas 2010 var skälet att man ville sluta sända barn till Piva, en avdelning där de mest sjuka vuxna vårdas. Enligt anmälan fortsätter man dock att sända barn även till denna vuxenpsykiatriska avdelningen.

På den låsta Ria-avdelningen förekommer det att barn vårdas isolerat ”i flera månader utan att det rapporteras”, uppger en av anmälarna till DN.
Enligt de personer som gjort anmälan är isolering på detta sätt olaglig.

Den nya myndigheten Ivo har nu öppnat ett tillsynsärende mot Bup-kliniken, skriver DN.

Även Stockholms landsting granskar verksamheten och enligt tidningen blir denna interna granskning klar i mitten av september.
– Vi tar allvarligt på anmälan men så allvarligt som det beskrivs tror jag inte att det är, säger till DN chefsöverläkare Sten Jacobsson som leder landstingets egen granskning.

Enligt Jacobsson handlar isoleringen av barn endast om korta tider eller ”högst några dygn”. Han uppger att endast några få barn per år skickas till vuxenavdelninen Piva, vilket han dock betecknar som ”en nödlösning”.

I en annan artikel i DN säger Peter Engelsöy, som är chef för Bup-kliniken, att man inte bryter mot lagen när man isolerar barn på Ria-avdelningen. Han säger vidare att det handlar om en tvångsåtgärd som inte behöver rapporteras.

Samtidigt är Peter Engelsöy självkritisk och säger att behandlingen på Ria inte har nått målet. I framtiden ska Ria användas i mycket mindre utsträckning.

Barnombudsmannen Fredrik Malmberg uppger att BO har fått oroväckande samtal om förhållanden på Bup-kliniken.

– Vi vill prata med barn som har erfarenhet av att vårdas inom den slutna barn- och ungdomspsykiatrin i Stockholm. Jag har varit i kontakt med ansvarigt landstingsråd Birgitta Rydberg som ser det som en utmärkt idé att låta barnen komma till tals, säger Fredrik Malmberg.

– Av våra tidigare arbeten med bland annat den sociala barn- och ungdomsvården vet vi att det finns en ökad risk för att mänskliga rättigheter kränks i slutna miljöer, säger Fredrik Malmberg.