Christina, 12, förlorar sitt hjälpmedel: ”Ni får söka pengar hos Majblomman”

Christina, 12 år, älskar att träna på sitt hjälpmedel Motomed.
Hon har svår epilepsi och är rullstolsburen, men tramphjälpmedlet hjälper henne på många sätt.
Problemet är att landstinget i Värmland inte längre vill låta henne ha kvar hjälpmedlet.

– Habiliteringen säger att jag får söka bidrag hos Majblomman eller andra fonder för att själv köpa en Motomed, säger mamman Agneta Fager.

Hon är upprörd över indragningen av Motomeden och vägrar acceptera att det är hon själv som föräldrar som ska söka finansering av det viktiga hjälpmedlet.

– Jag vägrar göra det eftersom jag anser att det är upp till barn- och ungdomshabilitering att lösa finansieringen. Det kan inte vara rätt att jag ska betala hennes hjälpmedel själv, då borde jag väl även betala rullstolen, gåstolen och ståhjälpmedlet? säger Agneta.

Dottern har mycket svår epilepis sedan treårsåldern. För ett år sedan genomfördes en operation på hjärnan för att minska krampanfallen. Operationen ansågs lyckad men efter operationen har Christina varit rullstolburen och behöver träna muskulatur och koordination med hjälp av en Motomed.

– Men jag tycker det är bättre att ha rullstol än att få flera hundra krampanfall varje dag, säger Agneta.

Dottern har fått möjlighet att träna med en Motomed efter operationen, men problemet är att landstinget har så få Motomed att man får ansöka om träningshjälpmedlet tre månader i taget.

I början av sommaren lyckades Agneta Fager få träningsperioden förlängd ytterligare tre månader. Men nu dras Motomeden snart in.

– Nu måste vi ställa oss på väntelista igen. Det känns väldigt konstigt att man tar bort hjälpmedlet när man är mitt uppe i en rehabilitering. Jag hoppas att min dotter ska kunna gå igen, men nu tar man bort den möjligheten, säger Agneta Fager.

– Habiliteringen säger att Motomeden är alldeles för dyr och att många barn står i kö för att använda den. Jag har fått hjälp med intyg från läkare och kurator för att söka fonder, men jag tycker det är sjukt att jag som föräldrar ska ordna finansieringen själv. Jag har så mycket annat jag måste hjälpa min dotter med, säger Agneta Fager.

Föräldrakraft fick kontakt med barn- och ungdomshabiliteringens chef Stina Ljungkvist för en kommentar.

– Det är jag som har pratat med mamman om att man kan ansöka om fonder om man vill ha en egen Motomed och vi har hjälpt till med intyg, säger Stina Ljungkvist.
– Habiliteringen har ingen möjlighet att förskriva Motomed som personligt hjälpmedel eftersom landstingets regler säger att detta hjälpmedel enbart kan lånas ut som ett övergångshjälpmedel.

Habiliteringen i Värmland har nyligen köpt in ytterligare en Motomed och har nu fyra, fem exemplar för utlåning. De är avsedda för att få igång olika funktioner efter exempelvis en operation. Efter en övergångsperiod är tanken att man ska använda andra hjälpmedel.

Är det inte konstigt att man uppmanar föräldrar att själva ordna finansiering om det finns behov av att använda Motomed under en längre tid?
– Jag kan självklart inte diskutera behov och hjälpmedel i pressen, men om en familj upplever ett starkt behov så är det klart att vi hjälper till så långt vi kan.
– Nu ska vi se hur situationen ser ut just nu, hur behovet ser ut, vilken väntelista vi har och vilken prioritering vi måste göra.
– Jag är visserligen ganska ny på habiliteringen men jag känner inte till att vi haft någon situation där vi tvingats hämta en Motomod mot föräldrarnas vilja, säger Stina Ljungkvist.

Har ni fått ökade krav på besparingar?
– Det har blivit en tuffare ekonomi allmänt sett. Landstinget har en begränsad budget och hjälpmedlen är inget undantag. Trots det har vi köpt in ytterligare en Motomed och jag upplever inte att vi har haft stora problem av att klara av behoven, jag har i vart fall inte nåtts av sådana klagomål.

Gäller samma regler för Motomed i andra landsting – att man inte kan få dem förskrivna utan endast får låna dem tre månader i taget?
– Det skiljer sig säkert en hel del mellan landstingen, men jag vet att fler landsting har lånesystem som vi i Värmland, säger Stina Ljungkvist.