Nyheter

Coach ska hjälpa unga med psykisk sjukdom att få jobb – förslag från s


Denna artikel handlar om


Innehåll från NKA
Att vara anhörig

NYTT: Enkät om att vara anhörig under covid-19
Nya webbinarier om anhörigfrågor
Leva Livet – medan det pågår
Föräldrastöd: från kaos till struktur
Fler tips på NKA:s egen temasida
 

En egen coach som stödjer, samordnar och utformar en handlingsplan. Det ska varje ung människa som har en psykisk funktionsnedsättning ha rätt till, anser socialdemokraterna i Stockholms läns landsting. ”Det är viktigt att vi hjälper unga med psykisk sjukdom att komma ut i arbetslivet”, säger Dag Larsson, socialdemokratiskt oppositionslandstingsråd.

Foto på Dag LarssonEn egen coach som stödjer, samordnar och utformar en handlingsplan.
Det ska varje ung människa som har en psykisk sjukdom eller funktionsnedsättning ha rätt till, anser socialdemokraterna i Stockholms läns landsting.

Ett viktigt mål för coachens arbete blir att hjälpa den unga personen att få ett arbete som gör det möjligt för honom eller henne att leva ett självständigt liv.

- Unga personer som drabbas av psykisk sjukdom hamnar ofta utanför arbetslivet. Det skapar ytterligare klyfta mellan den som är frisk och den som är sjuk. Arbete ger också mening, sammanhang och gemenskap och därför är det viktigt att vi hjälper unga med psykisk sjukdom att komma ut i arbetslivet, säger Dag Larsson, socialdemokratiskt oppositionslandstingsråd.
– Vi vet att människor med psykiskt funktionshinder idag har en svag förankring på arbetsmarknaden. Ofta finns pengar för att stödja med rehabilitering, utbildning eller arbetsträning men samordning och koordination saknas. Här fyller coachen en viktig roll.

Socialdemokraterna vill att coachen ska ha följande uppgifter:
– Stödja den enskilde
– Samordna kontakter
– Säkra åtgärder för rehabilitering, utbildning och arbetsträning
– Utforma individuellt anpassad handlingsplan för delaktighet i arbetslivet

Förslaget gäller unga personer upp till 30 års ålder, men på sikt vill socialdemkraterna utvidga coach-verksamheten till att omfatta alla med psykiskt funktionshinder som behöver stöd för att få arbete.

Enligt socialdemokraterna har köerna till psykiatrin och missnöjet ökat kraftigt i år.
– De psykiskt sjuka är ofta en röstsvag grupp och därför har vi politiker ett extra ansvar att alltid värna deras intressen, säger Ingela Nylund Watz, socialdemokratiskt oppositionslandstingsråd.

Antalet anmälningar till Patientnämnden när det gäller psykiatrisk vård har ökat med 28 procent i år. Anmälningar som handlar om ofullständig eller felaktig behandling har ökat med hela 70 procent.

 

ANNONSER
 • Annons för Valjevikens folkhögskola
 • Annons för Humanas föreläsningar om LSS
 • Annons för Mo Gård
ANNONSER
 • Annons för Tobii Dynavox
 • Annons för Made for Movement
 • Annons för JAG
 • Annons för Primass
 • Annons för HD Motion
 • Etac R82 Caribou tippbräda
 • Annons för Unik Försäkring
 • Annons för STIL
 • Annons för Tidvis
 • Annons för Fremia
 • Annons för Särnmark
 • Annons för Mini Crosser X
 • Annons för HEA Medical
 • Annons för CJ Advokatbyrå