Dagen före nya propositionen: 9000 protesterar mot assistansförslag

Protesterna mot förslaget till ny behovsbedömning för personlig assistans har växt. Assistansuppropet.se har nu samlat mer än 9 250 medlemmar.
– Aldrig har så många förlorat rätten till personlig assistans vid omprövning och aldrig har så många fått avslag, säger Veronica Hedenmark som startade uppropet.
I morgon tisdag presenterar regeringen sin proposition om nya LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Den utlösande faktorn till uppropet var det intervjuformulär på 90 sidor med frågor om bland annat sexliv och toalettbesök som Försäkringskassan och Socialstyrelsen tagit fram.

När formuläret blev känt tidigare i vinter resulterade det i en storm av protester. Socialstyrelsen meddelade då att formuläret endast var ett arbetsmaterial. Det beskedet har dock inte lyckats förhindra fortsatta protester.
– Hur kan man skicka ut ett material, som inte är kvalitetssäkrat, för att testa i verkligheten på åtta försäkringskassekontor? frågar Veronica Hedenmark.
Testningen av formuläret avbröts som en följd av protesterna.

I morgon tisdag kommer regeringen att presentera förslaget till ny LSS-lag och där väntas även ingå förslag om kostnadsbesparingar inom personlig assistans.
– Regeringens förslag blir avgörande för hela LSS framtid. Skillnaden mellan pappersprodukt och verklighet är hisnande, situationen för personer med funktionshinder har aldrig varit så otrygg som nu. Aldrig har så många förlorat rätten till personlig assistans vid omprövning, och aldrig har så många fått avslag när det gäller rätten till assistans, säger Veronica Hedenmark.

Mer om Assistansuppropet på www.assistansuppropet.se