Dagens kollotips kommer från Dövblind Ungdom

Dövblind Ungdom (DBU) är en organisation för barn och ungdomar med syn-hörselskada/dövblindhet som har verksamhet i hela Sverige.  I juli är barn och ungdomar välkomna till Furuboda utanför Åhus. I augusti finns det läger både på Gotland och i Leksand.

Syftet med DBU är att bryta dessa barn och ungdomars isolering, ge dem möjlighet att träffa andra barn och ungdomar i samma situation och erbjuda dem möjlighet att prova på olika typer av aktiviteter.

På sommarlägret i juli på Furuboda är barn och ungdomar mellan 7 och 20 år med tidig dövblindhet välkomna. Programmet är flexibelt och kan anpassas men här finns möjligheter till anpassat boende, strand, idrottshall, minizoo, anpassade cyklar etcetera.

I början av augusti på Åminne på Gotland är barn och ungdomar i åldern 7-18 år med förvärvad dövblindhet välkomna. Och samtidigt träffas ungdomar mellan 18 och 30 år på Västanviks Folkhögskola i Leksand för ett nordiskt läger.

Organisationen har webbsajt på http://www.fsdb.org/dbu/