Daglig verksamhet och socialt företag i samma lokaler

Ett stenkast från Fyrisån, inne i Walmstedska gården, ligger Kultur Kaféet, där Konstbruket har sina utställningar. Kaféet drivs av ett socialt företag som startades för elva år sedan av Turid Apelgårdh och Shyamali Chakraborty.

Företaget bemannar olika verksamheter runt om i staden och har idag 26 medarbetare, de flesta med egna erfarenheter av psykiska eller fysiska funktionsnedsättningar. De tillverkar kläder och ekologisk mat, men arbetar också aktivt med att skapa nya arbeten runt om i kommunen, allt genom den icke vinst­drivande ekonomiska föreningen.

Företaget anställer personer som vill komma tillbaka till arbetsmarknaden, men också personer som aldrig kommit in. På sikt vill Turid Apelgårdh att äldre och nyanlända också ska kunna erbjudas jobb.

Planer finns också på att starta fler sociala företag runt om i länet. Förutsatt att det fungerar ekonomiskt.
– Oron för ekonomin finns där ständigt. Men det ska funka. Ibland känns det som att vi är rena motståndsrörelsen.

Under den här dagen får Turid fem samtal från arbetsförmedlingen om människor som vill börja jobba hos dem.
– Handläggarna på arbetsförmedlingen har idag fått ett utvidgat ansvar att hjälpa personer som står långt från arbetsmarknaden att få ett arbete, men har svårt att fullfölja det på grund av tidsbrist.

– Samtal med en coach kan inte heller lösa grundproblemet, att personen inte kan jobba i ett effektivitetsjagande och stressigt näringsliv.

– Det primära för oss är att bygga verksamheter som behövs. Det ska funka även om man inte är stresstålig. Det kanske krävs fyra personer istället för en, som här på kaféet. Men varje arbetsuppgift som kan skapa ett nytt arbetstillfälle är bra. Vi är motsatsen till effektivitet.

Å andra sidan kan Turid också bekymra sig över att många människor blir kvar i dagliga verksamheter för att det inte finns incitament för dem att komma ut på arbetsmarknaden.
– De får bidrag och varför ska de då anstränga sig med alla krav som finns?

– Vi vill att när man går hem för dagen ska man känna att man kunnat ta sitt ansvar, vår vision är att alla som arbetar här ska uppleva sig som ansvarstagande världsmedborgare. Ett lönearbete förstärker denna känsla.

Turid efterlyser också fler verksamheter som utgår ifrån intresse istället för diagnos.
– Systemet är uppbyggt på att man driver en verksamhet med en definierad målgrupp utifrån vilken funktionsnedsättning man har. Men om jag får en demenssjukdom när jag blir äldre vill jag inte buntas ihop med andra som har demens, utan jag vill fortsätta vara här, där mina intressen finns, säger Turid Apelgårdh.