Dags att förbättra kunskapen om begåvningsstöd

Kunskapen om vilka begåvningsstöd och -hjälpmedel som finns är alltför
dålig. Det framgår av en rapport från Specialpedagogiska institutet som
nu utlovar bättre information för att öka kunskapen.

Undersökningen från Specialpedagogiska institutet visar att många positiva effekter av begåvningsstöd och begåvningshjälpmedel.

Bland fördelarna finns allt från ökad livskvalitet för enskilda
personer till konkreta resultat som att det blir enklare att tolka
tidtabeller.

Undersökningen visar att personal i träningsskola och särskola använder
begåvningsstöd och begåvningshjälpmedel i mycket högre grad än personal
i undervisning med gymnasieungdomar och vuxna.

{loadposition incontent}
Rapporten ”Begåvningsstöd och begåvningshjälpmedel – en beskrivning från särskolan” finns nu att hämta på http://www.sit.se

Fakta:
Begåvningsstöd är det arbetssätt eller metod som används för att förtydliga i miljön.
Begåvningshjälpmedel är de produkter/läromedel/material som används i verksamheten.