Dags igen att nominera till ”Bästa LSS-kommun”

Botkyrka utsågs till vinnare av 2016 års pris för Bästa LSS-kommun, men vem tar hem priset 2017? Nu har vi öppnat för nya nomineringar. Missa inte chansen att lyfta fram kommuner som du tycker gör ett bra jobb!

Det är tidningen Föräldrakraft, webbsajten HejaOlika.se och ABH Utbildning och Rådgivning som har utlyst tävlingen om vilken kommun som är bäst i Sverige på LSS.

Priset ”Bästa LSS-kommun” ska gå till en kommun som är värd att uppmärksamma för positivt arbete med LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Bedömningarna kommer att göras utifrån LSS ledord om självbestämmande, inflytande, personlig integritet och delaktighet. Vidare kan juryn komma att bedöma hur kommunen fungerar både som politiskt organ, beslutsfattare och utförare.

Juryn består av experter på LSS och här ingår Vilhelm Ekensteen, Elaine Johansson, Maria Johansson, Eva Olofsson, David Lega, Henrik Petrén och Thomas Jansson samt tävlingens initiativtagare Anna Barsk Holm­bom, ABH Utbildning och rådgivning, och Valter Bengtsson, chefredaktör.

– Jag vill ge juryn ett stort tack för ett mycket väl utfört arbete och jag är glad att att ingen har avsagt sig uppdraget. Nu ser vi fram emot det kommande årets arbete med samma kunniga jurygrupp, säger Anna Barsk-Holmbom.

Vem som helst kan nominera kommuner som förtjänar att vinna. Även kommuner kan nominera sig själva. Och det går även bra att nominera en del av en kommuns LSS-verksamhet.

Det är Sveriges 290 kommuner som har huvudansvaret för att LSS-insatserna fungerar bra i vardagen för de mer än 65 000 användare som har rätt till en eller flera av insatserna.

– Kommunerna är en mycket viktig aktör när det gäller LSS, men det är alltför sällan media beskriver hur en riktigt bra kommun arbetar med att uppfylla LSS intentioner för sina medborgare, säger Anna Barsk Holm­bom som en förklaring till varför det nya priset behövs.

 

Fotoanna@abhutbildning.se eller valter.bengtsson@faktapress.se

 

 

10 insatser som ingår i LSS

1.  Rådgivning och annat personligt stöd som ställer krav på särskild kunskap om problem och livsbetingelser för människor med stora och varaktiga funktionshinder.

2.  Biträde av personlig assistent eller ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för sådan assistans, till den del behovet av stöd inte täcks av beviljade assistanstimmar enligt 51 kap. socialförsäkringsbalken.

3.  Ledsagarservice.

4.  Biträde av kontaktperson.

5.  Avlösarservice i hemmet.

6.  Korttidsvistelse utanför det egna hemmet.

7.  Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år utanför det egna hemmet i anslutning till skoldagen samt under lov.

8.  Boende i familjehem eller bostad med särskild service för barn eller ungdomar som behöver bo utanför föräldrahemmet.

9.  Bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna.

10. Daglig verksamhet för personer i yrkesverksam ålder som saknar förvärvs­arbete och inte utbildar sig.

   

 

Mer information om Anna Barsk Holm­boms verksamhet finns på ABH Utbildning och rådgivning.