Danderyd först med att kontrollera skolornas tillgänglighet

Danderyds kommun är först ut med att analysera skolornas tillgänglighet i stor skala. I december kör kommunen igång arbetet med hjälp av ett nytt verktyg från SPSM, Specialpedagogiska skolmyndigheten.

– Vi räknar med att alla skolor och förskolor, både kommunala och fristående, kommer att medverka, säger Björn Johnson som är controller för skolorna i Danderyd.

Cirka 5000 elever i ett 20-tal grundskolor berörs av arbetet med att analysera tillgängligheten. Och det handlar lika mycket om den sociala och pedagogiska tillgängligheten som den fysiska.

Att Danderyd är först i landet med att använda SPSM:s verktyg är inte så konstigt, enligt Björn Johnson.

– Vi har haft otroligt goda studieresultat och toppar SKL:s rankningar. Vad ska man göra om man tillhör de bästa? Då måste man försöka bli ännu bättre.

– Vi som har väldigt bra resultat i alllmänhet måste spänna bågen jättehögt och göra vårt bästa även för de sista eleverna så att ingen lämnas utanför.

– Man kan vara bra för många, men att vara bra för ALLA är den absolut högsta målsättningen.

 

Foto
Björn Johnson.

 

Han menar att det alltid finns risk att man har ”vita fläckar”. Nyligen har kommunen gått igenom skolornas kvalitetsdokument och synat tillgänghetsfrågorna.

– Man får en känsla av att alla skolor tycker att man är öppna för alla men jag tror ändå att det kan bli svårt i ”skarpa lägen”. Alla har en uppfattning att man inte gör åtskillnad på eleverna, men hur kollar men det i verkligheten?

I december lanserar Danderyd den nya satsningen på självanalys av tillgänglighet på allvar. I februari görs en första uppföljning och i maj ska skolorna redovisa sina analyser och förslag på åtgärder.

Måste alla skolor delta?
– Det är ett erbjudande från oss på kommunens beställarkontor men vi försöker sälja in det så smakligt som möjligt. Och även fristående skolor har visat intresse.

Hur ser du på risken för att det blir ökade kostnader för kommunen?
– Vi har inte funderat på det, utan ser detta som ett sätt att klara skolans kärnuppdrag. När det gäller den fysiska miljön finns det säkert en del saker som behöver göras och det får vi ta upp med fastighetskontoret. Annars tror jag att tillgängligheten i skolan till stor del handlar om bemötande, säger Björn Johnson.