De är överens: Statlig LSS-peng ger bäst valfrihet åt brukarna

”Inför en statlig servicepeng som ger valfrihet och självbestämmande.” Brukarorganisationer och Sveriges kommuner och landsting, SKL, har kommit överens om hur de vill att LSS-systemet ska se ut i framtiden.

Enigheten beskrivs som ”historisk” av de inblandade parterna.
– Vårt förslag innebär att valfrihet och självbestämmande äntligen skulle gälla alla LSS-insatser, inte bara personlig assistans. Den statliga finansieringen skulle också innebära att stöd till personer med omfattande funktionshinder inte längre skulle behöva vägas och prioriteras mot andra behov i kommunerna, säger JAG:s ordförande Magnus Andén genom sin legala företrädare Gerd Andén.

Den ökade makt som många brukare fått när det gäller att välja leverantör av andra välfärdstjänster borde rimligtvis komma även LSS-berättigade till del. Att själv få välja vem som ska hjälpa till med personliga behov är en självklarhet för vissa brukare – de med personlig assistans – men inte för brukare som har andra LSS-insatser.

I ett pressmeddelande sägs att ett förstatligande av LSS ger brukaren möjlighet att välja andra leverantörer av LSS-insatser än kommunen. Man kan även bo i en kommun och ha daglig verksamhet, korttidsvistelse eller någon annan insats i en annan kommun. Valmöjligheten alstrar konkurrens, vilket bidrar till bättre kvalitet. Det blir också enklare för brukare att flytta. Hjälpbehoven behöver inte, som i dag, omprövas när du byter kommun.

– Ett individuellt ”peng-system” är en självklar lösning. Storbritannien har sedan 1990-talet ett nationellt system för en serviceersättning till personer med funktionshinder. Tyskland införde vid årsskiftet en lagstadgad rätt till en individuell personlig budget med bland annat kontantstöd för personlig assistans och tekniska hjälpmedel, skriver organisationerna.

Det är i en debattartikel i SKL:s egen tidning Dagens Samhälle som förslaget till ny utformning av LSS presenteras.
Bakom förslaget står bland annat organisationerna JAG, Stil, Ifa och Neurologiskt handikappades riksförbund.

Läs mer på JAG:s webbsida på http://www.jag.se/