De får aldrig chansen att bygga upp sin ekonomi

Personer med funktionsnedsättningar tjänar mindre och har högre utgifter än andra. Det visar en rapport från Socialstyrelsen.
Särskilt utsatta är unga som inte får en chans att bygga upp sin ekonomi. Men regeringen vill ha mer underlag och begär nu fram ny statistik från SCB.

Socialstyrelsen har även slagit fast att unga med funktionsnedsättningar har halkat efter ekonomiskt de senaste 10-15 åren, eftersom det har blivit svårare för dem att komma ut på arbetsmarknaden.

Regeringen tycks dock inte övertygad om att snabba åtgärder behövs. Istället har socialdepartementet gett Statistiska centralbyrån i uppdrag att ta fram nya underlag för att bedöma levnadsförhållandena för personer med funktionsnedsättningar.

Statistiken behöver utvecklas för att kunna jämföra levnadsförhållandena för personer med funktionsnedsättning med övrig befolkning, menar folkhälsominister Maria Larsson.

Hon hoppas att den nya statistiken, som SCB ska redovisa senast i oktober 2010, ska ge ”en indikation på måluppfyllelse av de handikappolitiska målen om full delaktighet och jämlikhet”.

Många tydliga indikationer finns dock redan att hämta i den rapport som Socialstyrelsen släppte i mars.
– En särskilt utsatt grupp är de unga människor som erhåller aktivitetsersättning och ofta aldrig får en chans att komma ut i arbetslivet. De ges ingen möjlighet som de flesta andra att bygga upp en stabil ekonomisk grund och det är allvarligt, säger Håkan Ceder, överdirektör vid Socialstyrelsen, i en kommentar.

Här kan man läsa mer om Socialstyrelsens rapport ”Inkomster och utgifter för vissa personer 20–64 år med funktionsnedsättningar”.
http://www.socialstyrelsen.se/pressrum/nyhetsarkiv/inkomsterfunktionsned