De har fått med Sveriges ungdomsorganisationer i kampen

Ungdomsprojektet ”En stärkt röst” har bara påbörjats men är på god väg att rita om kartan över organisations-Sverige.
– Vi har fått med tillgänglighet i verksamhetsplanen för Sveriges ungdomsorganisationer, säger Liinu Diaz Rämö.

Att Sveriges ungdomsorganisationer, LSU, anammat kravet på tillgänglighet är ett viktigt första framsteg för En stärkt röst.

Nu ska en utbildning om tillgänglighet tas fram. Först ska den testköras på LSU som är den stora samarbetsorganisationen för Sveriges ungdomsorganisationer.
Sedan ska utbildningen spridas till många fler.

– Att vi har lyckats påverka LSU är en av de saker jag är mest nöjd med hittills, säger Liinu, som är projektledare tillsammans med Stephanie Skinner.

Det är sju handikapporganisationer för ungdomar som står bakom ”En stärkt röst”. Tillsammans representerar de ungefär 12 000 medlemmar.
Och det kan bli många fler. Syftet med projektet är att organisationerna ska stärkas genom att samarbeta.

Organisationerna har förstått vikten av att samarbeta, för att driva en fråga så framgångsrikt som möjligt.
– Det har blivit en självklarhet för oss att samarbeta istället för att jobba själva kring en egen hjärtefråga, berättar Liinu.

Under hösten lärde de sju förbunden känna varandra, för att hitta de gemensamma ståndpunkterna.
– Det som kommer upp är att man känner sig utanför samhället och inte får samma förutsättningar som andra. Organisationerna är väldigt olika varandra men har många gemensamma problem, ofta finansiella, säger Liinu.

Nu har arbetet satts igång att lösa sådana problem, genom att till exempel se över organisation och administration.
– Vi startar upp ett nätverk för att utbyta erfarenheter inom ekonomi och administration, säger Liinu.

Behovet är skriande – ekonomiska besparingar har slagit hårt mot handikapporganisationer för unga.
– Våra organisationer har ofta högre utgifter än andra, säger Liinu.

Gemensamt är också att medlemmarna möter diskriminering och hinder ute i samhället.
– Projektet ska stärka de enskilda personerna. De flesta har egna erfarenheter av dåligt bemötande och att bli utestängda från aktiviteter, betonar Liinu.

Redan har man beslutat delta i sommarens jättefestival Ung08 i Kungsträdgården i Stockholm.
– Det är Sveriges största festival för ungdomar 13-19 år men de flesta av våra medlemmar har inte deltagit, dels av okunskap, dels för att Kungsan inte är så tillgänglig.
– Till sommaren vill vi delta i Ung08 på ett både roligt och informativt sätt. Vi ska vara där för att informera om oss men också för att våra medlemmar ska engagera sig. Just nu letar vi efter ungdomar som vill vara med som volontärer.

Andra nätverk växer också fram. Bland annat finns en idé om att skapa ett nätverk för lägerledare.

Till sommaren kommer man även att resa till politikerveckan i Almedalen, som ett första steg i att skapa opinion även där.

Man planerar även att komma ut i skolorna för att hjälpa till att bryta fördomar och förändra attityder.

– Det är viktigt att skolfrågor lyfts och att det görs av ungdomarna själva, säger Stephanie Skinner.

Vad är största utmaningen för projektet nu?
– Det är att hitta tid för allt vi vill genomföra. Vi får väldigt mycket input, önskemål och förfrågningar och tre år känns helt plötsligt, trots projektets tidiga stadium, väldigt kort, säger Stephanie Skinner.