”De har utlovat förändring och nu måste den komma”

Med en ny regering har förhoppningar väckts om en mer generös välfärdspolitik och bättre stöd inom skola, arbetsmarknad och försörjning. Men kommer de vackra orden att omvandlas till konkreta beslut?

Denna artikel skrevs före regeringsdeklarationen den 3 oktober 2014.

En av landets mäktigaste politiker, Carin Jämtin (S), lovade i somras att skärpa diskrimineringslagen när det gäller brister i tillgänglighet.

– En skärpning är en av de valfrågor som det finns en politisk majoritet för i den nya riksdagen, säger Mikael Klein, Handikappförbunden.

– Så vi hoppas att den frågan kommer upp på bordet igen.

Samtidigt finns en utbredd oro att andra tunga frågor tränger undan de funktionshinderpolitiken, oavsett hur stort stödet är.

– Risken är att frågor om LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) hamnar långt ned i prioriteringarna. Regeringen har flera andra tunga frågor som de måste skapa breda överenskommelser kring och då kan LSS hamna i skuggan, säger Thomas Jansson, ordförande för FUB.

– Men så fort vi vet vilka som blir ministrar kommer vi att ta kontakt för att göra uppvaktningar och kräva ansvar för det som sas före valet. Då är det upp till bevis, säger Thomas Jansson.

FUB kommer bland annat att kräva att S och MP tar initiativ för att stärka LSS.

– Vi måste bort från de negativa prejudikat som Försäkringskassan och kommunerna har tvingat fram.

Handikappförbunden gjorde före valet en enkät om de fem viktigaste frågorna.

Enkäten handlade bland annat om en höjning av lönebidragstaket, en borttagning av tidsgränserna i ”rehabiliteringskedjan” och en höjning av statsbidragen till funktionshinderrörelsen.

Med valresultatet i hand har Handikappförbunden konstaterat att det finns en politisk majoritet som stödjer många av förbundens krav.

– Socialdemokraterna har utlovat förändring och nu finns det en politisk enighet kring våra frågor, säger Ingrid Burman, ordförande.

När den nya regeringen tillträder skulle man alltså kunna förvänta sig en mycket aktiv höst – fylld med nya förslag om stärkt LSS, höjda lönebidrag, höjda bostadsbidrag, bättre stöd i skolan, jobbgaranti för unga med funktionsnedsättning, enklare tillgång till hjälpmedel och en översyn av sjukförsäkringen.

Kommer det att bli så?

Osäkerheten är stor, med tanke på komplicerade förhandlingar kring regeringsbildning och budget.  

– Den nya regeringen är en svag minoritetsregering som kommer att behöva breda överenskommelser. Om detta gynnar våra frågor är än så länge svårt att säga, säger Mikael Klein.

– Om man är optimist så kan man tänka att blockpolitiken luckras upp och att sakfrågorna får mer utrymme. Det skulle vi tjäna på. Många av våra valkrav finns det gehör för hos flera partier.

– När man har kommit över baksmällan från valet kan partier från båda blocken välja att komma överens i funktionshinderpolitiska frågor, som inte är lika kontroversiella som exempelvis kärnkraften. Partierna kommer att behöva samarbeta och då kan man välja att göra det i våra frågor.

Det finns ett stort tryck på både S och MP att ta itu med funktionshinderfrågor.

En avgörande fråga är vem som blir socialminister (vilket inte var klart vid denna tidnings pressläggning).

Samtidigt väntas flera av allianspartierna nu bli mer aktiva, när de inte begränsas av att ingå i en M-ledd regering.

Att stärka LSS är till exempel en viktiga fråga för FP, men även Centern gjorde utspel om detta inför valet.

– Vi har förväntningar på FP, C och KD att visa framfötterna igen, säger Mikael Klein.

Att Socialdemokraterna, när man nu sitter i regeringen, skulle få kalla fötter och vilja backa från tidigare vallöften, bedömer han inte vara någon risk:

– Även i opposition har S varit försiktigt för att framstå som ett statsbärande parti, så de vallöften man har avgett tar vi på stort allvar, säger Mikael Klein.


Partiernas svar på Handikappförbundens krav före valet.

Är ni beredda att i regeringsställning efter valet 2014…

… förändra rehabiliteringskedjan så att ingen blir av med sin sjukpenning utan att ha fått adekvata rehabiliterings­insatser?

Ja: MP, S, V, KD

Nej: C, M

… genomföra FunkA-utredningens förslag, däribland en höjning av löne­bidragstaket?

Ja: S, V, KD, MP, FP, SD

Nja: M (som inte hade några konkreta nya förslag)

Nej: C (som dock hade andra förslag om att göra det enklare att få jobb)

… införa en spärr för kommunala avgifter som garanterar goda levnadsvillkor för dem med livslångt behov av stöd till sin försörjning?

Ja: S, V, KD, C, MP

Nej: M, FP, SD (nej-partierna hade andra idéer om hur ekonomin kan förbättras, men endast SD hade konkreta förslag)

… säkerställa en fördjupad kunskap om funktionsnedsättningar i rektors- och lärarutbildningen?

Ja: V, MP, FP, KD, C, S, M, SD

Nej: Ingen.

… genomföra en årlig uppräkning av statsbidragen och tillföra nya medel när samhället godkänner nya aktörer?

Ja: KD, C, MP

Nja: S, V, FP, SD

Nej: M