De jublar över satsning på flexjobb

Flexjobb införs av den kommande regeringen. Det avslöjade S och MP i en överenskommelse som publicerades på onsdagen.

Den danska reformen Flexjobb är förebilden, men det återstår att se i vilken utsträckning som den danska modellen införs i Sverige. Någon form av jobbgaranti handlar det dock om.

Neuroförbundet har tidigare hävdat att ett flexjobb-system enligt dansk modell kan leda till att 100 000 fler svenskar med nedsatt arbetsförmåga kan få arbete. I Danmark uppges reformen har resulterat i att 50 000 personer har fått sysselsättning.

I Danmark har flexjobb inneburit att man kan behålla jobbet oavsett om man är arbetsför eller inte. Om hälsan tryter kan man stanna hemma. Lönen sätts på vanliga villkor och staten betalar kostnaden då man inte kan arbeta.

– Vi är jätteglada att flexjobb blir verklighet eftersomvi har kämpat hårt för att den framgångsrika modellen ska komma till Sverige.

Tror du att det här betyder att regeringen satsar på flexjobb istället för Funka-utredningens förslag om nya arbetsmarknadsstöd?
– Det vet jag inte. Miljöpartiet har drivit på för flexjobb som ett alternativ till Fas 3. Inom Neuroförbundet har vi däremot sett flexjobb som ett alternativ till Funka-utredningen. Funka innebär bara att man putsar på ytan på ett system som inte fungerar. Det är bättre att lära av andra som visar att det går att inför flexjobb, säger Max Ney, opinionsbildare på Neuroförbundet.

Enligt honom har flexjobb varit en stor succé i Danmark sedan den infördes i mitten av 1990-talet. Antalet förtidspensioner för personer med diagnosen multipel skleros (MS) minskade från 59 procent på mitten 1990-talet till 18 procent år 2010.
– Flexjobb blir inte dyrare för samhället än de nya lönestöd som regeringens utredare presenterat under våren 2012. Det kan tvärtom bli billigare. Att inte införa Flexjobb kan leda till avsevärda kostnader för samhället, säger Lise Lidbäck, Neuroförbundets ordförande.

Neuroförbundet om Flexjobb

Sju av tio i en undersökning av NOVUS stödjer en reform likt Flexjobb.
Var fjärde arbetslös i Sverige har en funktionsnedsättning. Nästan hälften av alla långtidsarbetslösa har en funktionsnedsättning.
Var tredje av Neuroförbundet:s medlemmar är rädda att förlora sina jobb på grund av sin funktionsnedsättning.
Fyra av tio säger att de skulle kunna jobba mer om de fick rätt stöd. Med Flexjobb skulle fler kunna behålla jobbet och jobba mer än idag.
Tre av fyra av Neuroförbundet:s medlemmar är positiva till en reform som liknar Flexjobb.

Läs mer i Neuroförbundets Flexjobbsrapport:
Klicka här för att ladda ned rapporten