De marscherar för tillgänglighet – igen

För åttonde året i rad arrangeras ”Marschen för tillgänglighet” i hela Sverige. Nu på lördag, den 29 maj går engagerade människor i 31 svenska städer ut på stan för att demonstrera mot att otillgänglighet inte blev en diskrimineringsgrund i den diskrimineringslag som började gälla vid årsskiftet 2009.

I år blir marschen extra speciell, eftersom 2010 skulle bli tillgänglighetens år i Sverige. Storstilade politiska beslut har tagits om att hela Sverige skulle vara tillgängligt år 2010, alltså i år, men blev det verkligen så?

Så i samband med marschen, mellan den 29 maj och 2 juni, tar Independent Living Institute plats i Kulturhuset i Stockholm för att undersöka hur det gick med löftena om tillgänglighet.

Foto på Emma Johansson.Konferensen, som håller på i flera dagar har flera spännande föreläsningar på schemat. Emma Johansson, språkrör för ”Marschen för tillgänglighet”, föreläser och Franscec Aragall från Barcelona berättar om vad som krävs ur lagstiftnings-, organisatoriskt och professionellt perspektiv för att åstadkomma tillgänglighet. Som mall står en av Europas mest tillgängligaste städer – Barcelona.

Marilyn Golden, Disability rights, education and defense fund, från Berkeley i USA, föreläser om hur olika lagstiftningar samverkar i USA för att hålla en bra tillgänglighetsstandard.

Och Katri Linna, Diskrimineringsombudsmannen, talar om vilka slutsatser som kan dras kring svensk lagstiftning och tillgänglighet. Dessutom blir det politikerdebatt.

För mer info om Marschen: www.marschen.se
För mer info om konferensen i Kulturhuset: www.independentliving.org