De utlovar stor satsning på unga som har aktivitetsersättning

En omstart med kraftigt ökade resurser för att hjälpa unga som har aktivitetsersättning.
Det utlovar Dan Eliasson, generaldirektör för Försäkringskassan, i en intervju med Föräldrakraft.

Dan Eliasson är mycket bekymrad över bristen på framsteg när det gäller att hjälpa unga med aktivitetsersättning till arbete.

– Det går för trögt. Vi och Arbetsförmedlingen har inte hittat tillräckligt bra arbetsformer.

Men nu ska det tas krafttag. I slutet av maj träffade Dan Eliasson Arbetsförmedlingens nye chef Mikael Sjöberg. De båda generaldirektörerna kom överens om ”en ny start”.

En del i satsningen är att ta reda på vilka metoder för ”supported employment” som ger bäst resultat när det gäller att få jobb på den öppna arbetsmarknaden.

– Vi har fått 90 miljoner kronor för att prova olika metoder och se vad som är framgångsrikt.

Dan Eliasson utlovar även att samordningsförbunden (ett samarbete mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och landets kommuner) ska satsa mer på unga med aktivitetsersättning.

– Förbunden hanterar stora pengar och nu ger vi nya direktiv om att det ska handla mer om aktivitetserättning de kommande åren, säger Dan Eliasson.

Han anser att alla åtgärder tillsammans ska ge ”en markant förbättrad situation för de unga”.

– Vi har osthyvlat på andra områden och viktat om resurser för att öka satsningarna på det här området. Vi sätter det i fokus och det SKA bli en skillnad.

Hur stora förbättringar är det rimligt för er att uppnå?
– Det vågar jag inte säga men jag har förstått att det finns betydande potential att öka både studier och arbetade timmar i den här gruppen.

– Det finns solskenshistorier. Jag besökte nyligen en verksamhet i Eksjö där ungdomar med Aspergers blir briljanta it-tekniker. Alla kan inte bli it-tekniker, men i den här gruppen finns fantastiskt många som kan arbeta.

De som har allra svårast för att få jobb, vad tänker ni göra för dem?
– Även bland de som står längst bort från arbetsmarknaden finns det möjligheter. Det är det vi har diskutrat med Arbetsförmedlingen: jag vill ha mer insatser för de som står långt från arbetsmarknaden.

– Nu är vi överens om att hitta former för att trycka ned arbetsförmedlingsresurser till de som står längst ifrån, säger Dan Eliasson.