De vill höja lönebidraget

Lönebidraget har inte hängt med i den allmänna löneutvecklingen och måste därför höjas. Det anser både Wanja Lundby-Wedin,LO, och Sture Nordh, TCO. De vill också att fler får möjlighet att få lönebidrag.
Samtidigt flaggar både regeringen och socialdemokraterna för att man vill göra om lönebidraget.
– Vi ser över alla stöd för personer med funktionsnedsättningar, säger socialförsäkringsminister Cristina Husmark Pehrsson. Vårt syfte är att effektivisera stöden och öka antalet övergångar till osubventionerat arbete.

Foto på Sture Nordh och Wanja Lundby-WedinÄven inom socialdemokraterna är lönebidragets utformning föremål för diskussion.
– I våra rådslag diskuterar vi om modellen för lönebidrag behöver förändras, säger Ylva Johansson.

Även socialdemokraterna vill öka antalet platser med lönebidrag till 500 fler än regeringen föreslagit i budgetpropositionen.
– Personer med psykiskt funktionshinder är alldeles för svagt representerade på arbetsmarknaden och vill därför reservera 500 platser inom offentligt skyddat arbete (OSA) för denna grupp samt 500 trygghetsanställningar för personer med allvarligare psykiska funktionshinder, säger Ylva Johansson.

Ett av problemen med lönebidraget är att ”taket är orimligt lågt”, som Sture Nordh uttrycker saken.
– Lönebidrag bör generellt sett ligga betydligt högre än de gör idag. Taket har inte alls följt med i den allmänna löneutvecklingen, säger Sture Nordh.

Han menar även att fler än idag bör få lönebidrag:
– Enligt våra analyser ser det ut som att allt fler arbetsgivare ratar personer med lång sjukdomshistoria eller funktionsnedsättning och därför krävs det nog att möjlighetern att få lönebidrag utökas, säger Sture Nordh.

Wanja Lundby-Wedin menar att lönebidraget måste löneindexeras så att dess reala värde bevaras.
– Självklart ska lönebidrag inte bara ges till de lägst betalda jobben. Därför måste taket höjas kraftigt så att det omfattar merparten av jobben på arbetsmarknaden, säger LO-ordföranden.

Vänsterpartiet har föreslagit att taket för lönebidrag ska höjas till 20 000 kronor per månad. Vänstern har även föreslagit en ökning av antalet platser med 1500.

Miljöpartiets Maria Wetterstrand anser dock att lönebidragets nuvarande nivå räcker för att företagen ska kunna betala avtalsmässiga löner.
– Lönebidrag är en bra form av samhällsstöd eftersom det innebär att man når ut på den reguljära arbetsmarknaden, säger Maria Wetterstrand.
– Just nu är läget på arbetsmarknaden sådant att det krävs att fler får lönebidrag, säger mp-ledaren.