Demonstration även idag: Skadestånd är det enda som hjälper

Skadestånd är den enda effektiva formen att driva igenom tillgänglighet för personer med funktionshinder. Det säger Sture Jonasson, ordförande i föreningen Stil som även idag demonstrerar för en starkt antidiskrimineringslag.

– Från Stils sida anser vi att det inte finns så mycket mer att utreda i den här frågan, säger Sture Jonasson i en kommentar till att regeringen troligen tar bort möjligheten till skadestånd i den kommande propositionen om ny diskrimineringslag.

– Det finns mängder med otillgängliga lokaler och verksamheter. Detta trots att regler om tillgänglighet har funnits i plan- och bygglagen och dess föregångare under snart 50 år. Sveriges kommuner har varit påtagligt oföretagsamma när det gäller att driva igenom dessa krav. Det är alltså till stor del fråga om att rätta till byggnader som konstruerats i strid med gällande lagstiftning.

{loadposition incontent} 

Sture Jonasson säger att det fortfarande byggs hus med otillgängliga lokaler. I Hammarby Sjöstad har flera affärslokaler ett eller flera trappsteg in till lokalen, vilket effektivt utestänger alla som använder rullstol.
– Reglerna om tillgänglighet i plan- och bygglagen är inte mer än en flock papperstigrar.

Näringsidkare som har en otillgänglig verksamhet måste straffas med skadestånd anser föreningen Stil.
– Modellen med skadestånd används i USA. Där har man sett att lagstiftningen lett till klara förbättringar i tillgänglighet till transportmedel och allmänna lokaler som affärer och restauranger, säger Sture Jonasson.

Demonstrationerna utanför riksdagshuset genomförs idag onsdag för tredje dagen i rad mellan 8.30 och 10.00.
Stils webbsida finns på www.stil.se