”Den idéburna sektorn kan skapa nya jobb”

Behöver det vara så svårt? Det är frågan som Furuboda ställer under ett seminarium i Amedalen 2012.
Den idéburna sektorn kan något som regeringen ännu inte lyckats så bra med, nämligen att skapa jobbtillfällen för personer med funktionsnedsättning.

–  Vi tar upp svårigheter och framgångsfaktorer på vägen till arbete för unga med funktionsnedsättning, säger Kerstin Olofsson, chef på Furuboda Kompetenscenter.

Hon menar att idéburna organisationer ”kan på ett annat sätt”. Det är idén som är det primära, inte regler, mål och budget, som i offentlig förvaltning. Men naturligtvis finns det regelverk och ekonomi att förhålla sig till.

–  Vi kommer att visa vad vi ser som fördelar med att arbeta i en ideell organisation. Det finns inte mycket forskat på området men regeringen inrättade 2010 ett tioårigt forskningsprogram om det civila samhället. För oss är det angeläget att följa den forskning som handlar om ideell sektors arbete kring funktionsnedsättning och arbetsmarknad, säger Kerstin Olofsson.