Nyheter

”Den idéburna sektorn kan skapa nya jobb”


Denna artikel handlar om


Innehåll från NKA
Att vara anhörig

NYTT: Enkät om att vara anhörig under covid-19
Nya webbinarier om anhörigfrågor
Leva Livet – medan det pågår
Föräldrastöd: från kaos till struktur
Fler tips på NKA:s egen temasida
 

Behöver det vara så svårt? Det är frågan som Furuboda ställer under ett seminarium i Amedalen. Den idéburna sektorn kan något som regeringen ännu inte lyckats så bra med, nämligen att skapa jobbtillfällen för personer med funktionsnedsättning.

Behöver det vara så svårt? Det är frågan som Furuboda ställer under ett seminarium i Amedalen 2012.
Den idéburna sektorn kan något som regeringen ännu inte lyckats så bra med, nämligen att skapa jobbtillfällen för personer med funktionsnedsättning.

–  Vi tar upp svårigheter och framgångsfaktorer på vägen till arbete för unga med funktionsnedsättning, säger Kerstin Olofsson, chef på Furuboda Kompetenscenter.

Hon menar att idéburna organisationer ”kan på ett annat sätt”. Det är idén som är det primära, inte regler, mål och budget, som i offentlig förvaltning. Men naturligtvis finns det regelverk och ekonomi att förhålla sig till.

–  Vi kommer att visa vad vi ser som fördelar med att arbeta i en ideell organisation. Det finns inte mycket forskat på området men regeringen inrättade 2010 ett tioårigt forskningsprogram om det civila samhället. För oss är det angeläget att följa den forskning som handlar om ideell sektors arbete kring funktionsnedsättning och arbetsmarknad, säger Kerstin Olofsson.

 

ANNONSER
 • Annons för Mo Gård
 • Annons för HEA Medical
 • Annons för Valjevikens folkhögskola
 • Annons från Myndigheten för tillgängliga medier
 • Annons för Humanas föreläsningar om LSS
ANNONSER
 • Annons för CJ Advokatbyrå
 • Annons för Tobii Dynavox
 • Annons för Primass
 • Annons för Särnmark
 • Annons för Fremia
 • Annons för STIL
 • Etac R82 Toucan ståstöd
 • Annons för Tidvis
 • Annons för Unik Försäkring
 • Annons för JAG
 • Annons för Made for Movement
 • Annons för HD Motion