Den stora flytten bör förberedas i flera år

Ditt barn har kommit upp i tonåren och blir allt mer självständigt. Viljan att skaffa ett eget liv ökar.

Men ditt barn har ett funktionshinder och du är orolig för hur han eller hon ska klara sig i framtiden. Fungerar det verkligen? Hur kommer ditt barn klara sig ekonomiskt och mentalt?
Föräldrar till funktionshindrade barn kan bli överbeskyddande och känna mycket större kval än andra föräldrar vid separationen.
Kanske har ditt barn syskon som redan flyttat hemifrån? En sådan förändring kan vara nog så  jobbig, om än rolig, men hur ska det bli när ditt barn med sitt alldeles särskilda behov flyttar?
Förhållningssättet till funktionshindrade och icke funktionshindrade ska vara detsamma – alla ung­domar ska flytta hem­ifrån när de kommer upp i 20-årsåldern. Det är du som förälder som kan ändra på samhällets och dina egna fördomar. Tro på att ditt barn kan. Med samhällets stöd och ditt engagemang kan ditt barn flytta hemifrån idag, oavsett hinder.

På många sätt kan det vara krångligt när barnen flyttar hemifrån. Det är svårt att hitta en bra bostad, att få din ungdom att känna sig säker i sin nya situation, att få ekonomin att gå ihop och att som förälder våga släppa taget.
Ett barn med ett funktionshinder kan behöva speciella bostadsanpassningar, stöd av personlig assistans och ekonomisk hjälp i form av till exempel bostadsbidrag.

Men det viktigaste är att mentalt stödja ditt barn. Ann-Marie Dehlin, själv mamma till en funktionshindrad dotter, som nu är 27 år, samt grundare av assistansföretaget Anemon Personlig Assistans AB i Lund, menar att man behöver börja förbereda sig själv, sin familj och barnet under flera år innan själva flytten ska äga rum. Genom sitt engagemang i sin egen assistansfirma har hon stöttat många ungdomar och föräldrar när det varit tid för ungdomarna att flytta hemifrån.

Det krävs en positiv attityd. Att tydligt förklara för din ungdom att om ”några år är det dags att flytta hemifrån” på ett positivt och glatt sätt är viktigt. Ungdomen måste känna att det är en positiv utveckling i hans eller hennes liv och att mamma och pappa står fullt bakom det.