Desperat kamp för läkemedelssubvention

Handikappförbunden rasar över Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets beslut att ta bort subventionen för läkemedlet Nexium. Ett överklagande har avvisats av Förvaltningsrätten. Nu vädjar organisationerna till regeringen att gripa in, för att skydda patienterna.

– Nexium är enligt Läkemedelsverkets medicinska expert det enda läkemedlet med dokumenterad effekt på blödande magsår, en åkomma som drabbar 1900 patienter varje år. 400 är helt beroende av Nexium, skriver Ingrid Burman och Karin Jonsson i ett öppet brev till socialminister Göran Hägglund.

Ingrid Burman är ordförande för samarbetsorganet Handikappförbunden och Karin Jonsson är ordförande för Riksförbundet för mag- och tarmsjuka.

– Trots att Nexium har livsavgörande betydelse har Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket beslutat att ta bort subventionen. Följden blir att dessa patienter står helt utan alternativ behandling inom högkostnadsskyddet, heter det i det öppna brevet.

Förbunden anser att beslutet innebär en allvarlig risk för de sjuka och hävdar samtidigt att det inte alls kommer att ge den besparing på 150 miljoner kronor som TVL räknar med.

– För samhället blir det ökad belastning på sjukvården, med resurskrävande intensivvård, men även högre kostnader för sjukskrivningar, skriver Ingrid Burman och Karin Jonsson.

– Vi anser att TLV:s beslut har fattats på kortsiktiga ekonomiska grunder utan hänsyn till livskvalitet och längre livslängd. Beslutet innebär ett allvarligt avsteg från hittillsvarande praxis, då en patientgrupp ställs helt utanför skydd för livsavgörande behandling.

Redan tidigare har tillverkaren Astra Zeneca protesterat mot TLV:s beslut att dra in subventionen för Nexium.

– Det står utom allt tvivel att besparingen är väsentligt lägre än vad TLV hävdar. Men viktigare är att den sker på bekostnad av de svårast sjuka patienterna, skrev Martin Olovsson, vd för Astra Zeneca Norden, och Catarina Bergman, Sverigechef för Astra Zeneca, i en debattartikel i höstas.

Riksförbundet Mag- och tarmsjuka har överklagat TLV:s beslut om indragen subvention. Förvaltningsrätten i Stockholm har i en dom avvisat överklagandet. Detta kritiseras också i förbundens öppna brev till regeringen:

– Vi vill veta hur regeringen tänker förverkliga den politiska ambitionen om patientmakt, när patientgrupper inte kan föra rättslig talan mot myndighetsbeslut som äventyrar den enskildes skydd.

TLV motiverar den indragna subventionen med att det ”frigör mångminljonbelopp”.

– Vi är beredda att betala mer för ett läkemedel som ger mer nytta. Nexium är sex gånger dyrare än andra likvärdiga läkemedel men det är inte visat att det är bättre för patienterna. Vårt beslut kommer att frigöra cirka 150 miljoner kronor per år, pengar som kan användas till andra angelägna områden, uppger Anja Wikström, medicinsk utredare, i ett pressmeddelande på TLV:s webbsajt.