”Det är ett slag i ansiktet på oss alla”

Kampen för en teckenspråkig förskola i Örebro har nu växt till en landsomfattande storm.
– Det får vara slut på bakslag i svensk funktionshinderpolitik nu, säger Lika Unikas ordförande Maria Johansson.

– Vi måste gå framåt och faktiskt stärka de mänskliga rättigheterna, säger hon i ett uttalande idag, samtidigt som människor lokalt i Örebro demonstrerar.

Det handlar om Örebro kommuns beslut att flytta förskolan Kattungen.

– Beslutet har tagits direkt av den kommunala förvaltningen, inte av politikerna, och det har skett utan det som borde vara självklart: Ett samråd med dem som berörs av beslutet, skriver Lika Unika i ett uttalande.

– Det som nu sker i Örebro ser vi som ett övertramp och ett slag i ansiktet på hela den rörelse som arbetar för mänskliga rättigheter för alla människor, heter det vidare.

Lika Unikas nya ordförande Maria Johansson anser att levnadsvillkoren försämras på område efter område för personer med funktionsnedsättningar.
– På område efter område skärs det ner, sparas eller görs alltför lite. Det är ett direkt brott mot FN-konventionen som tillkom för att garantera människors rättigheter, säger hon.

– Beslutet att flytta förskolan Kattungen riskerar teckenspråkiga barns utveckling, lärande och sociala gemenskap. Beslutet riskerar att det skapas språkliga hinder genom det uppbrott från nuvarande verksamhet som ska göras. Därför blir det också ett tydligt exempel på de många försämringar som våra medlemsgrupper drabbas av, säger Maria Johansson.

Bakom Lika Unika står flera tunga funktionshinderorganiationer, nämligen Förbundet Sveriges dövblinda (FSDB), Hörselskadades Riksförbund (HRF), Neuroförbundet, Riksförbundet för Rörelsehindrade barn och ungdom (RBU), Synskadades Riksförbund (SRF) och Sveriges Dövas Riksförbund (SDR).