”Det är hälsosamt att känna att man inte är ensam”

Nationellt Kompetenscentrum Anhöriga, NkA, startar föräldragrupper på nätet för föräldrar och anhöriga till barn med flerfunktionsnedsättning.

– Att träffas i grupp och dela saker som är svåra att lösa själv är en gammal tradition. Vi hoppas att många nu även vågar ta steget och prova ny teknik. NkA har jobbat med dessa ”lärande nätverk” i andra anhörigsammanhang och resultatet har varit mycket positivt, säger Marianne Hermansson, projektmedarbetare på NkA.

Svårt skapa fysiska möten

NkA har sett att många av familjerna bor utspridda i landet och att det därför är geografiskt svårt att skapa fysiska möten, men också att det kan vara praktiskt svårt att ”komma loss”.

– Med teknikens möjligheter kan de nu träffas. Det enda man behöver är ett headset och en webbkamera, och vi använder ett tryggt och säkert program, säger Marianne.

Grupper med 10-12 deltagare

NkA planerar att bilda grupper med 10–12 deltagare utifrån gemensamma intressen eller barnens ålder, och de första grupperna planeras att komma igång efter jul.

– Det är viktigt att allt sker på familjernas villkor, säger Marianne, som själv är mamma till en 21-årig son med flerfunktionsnedsättning.


Så här kan det se ut när man är med i en föräldragrupp på nätet. Mamman på bilden är Jonna Raje Jensen i videokonferens med Marianne Hermansson.

Att träffas ger bättre hälsa

Att träffa andra föräldrar är något som bidrar till ökad psykisk hälsa, menar Marianne.

– Många föräldrar säger att ”det var det som gjorde att vi orkade, det var där vi fann stödet och kunde känna att vi inte var ensamma”. Det är hälsosamt att känna att man inte är ensam, det ger energi och motverkar negativ stress, och när man delar erfarenheter med andra i liknande situation, skapas en stark och nära samhörighet som ger hopp och styrka för framtiden.

Olika aspekter på oro

Men föräldrars oro handlar om fler aspekter.

– Om samhällets stöd är säkerställt och tryggt, behöver man inte oroa sig. Men man kan också lära sig att leva med oro och ovisshet med hjälp av andra. Oron kan också vara en stark drivkraft som gör att man uträttar saker och skapar alternativ.

Uppdatering. De lärande nätverken har ersatts av Samtalsgrupp inom NKA, Nationellt kompetenscentrum anhöriga. Läs mer på www.anhoriga.se.