Det går mot ljusare tider

Har du också fallit för frestelsen att skaffa en iPad? Kanske utan att säkert veta vad du ska ha den till? Grattis, då har du ett nytt smidigt sätt att läsa Föräldrakraft på.

Som prenumerant kan du hämta pappersutgåvan av Föräldrakraft på vår webbsida. Sedan kan du öppna tidningen i programmet iBooks i din iPad.

Ljudversionen av Föräldrakraft har redan funnits i ett år. Fjolårets alla utgåvor finns för nedladdning på vår webb. Lyssna på tidningen i din mobil – ett perfekt sätt att hålla sig à jour. Ungefär samtidigt som den här tidningen landar i brevlådan finns både iPadversionen och ljudversionen tillgänglig på vår webb utan extra kostnad för prenumeranter.

Ett nytt år är här. 2011 får Sverige en starkare diskrimineringslag om man får tro integrationsminister Erik Ullenhag, se vår intervju på sidan 10. Sverige får också en ny femårsplan för handikappolitiken. Och nyligen utlovade regeringen krafttag för ökad valfrihet inom omsorg.

Samtidigt hotas välfärden av sparåtgärder i form av ökade avgifter och tuffare regler. Med en opposition i kaos blir det i år extra viktigt för organisationer och andra nätverk att outtröttligt kämpa för rättvis vård och omsorg.  

Ibland hävdar experter att välfärden och vården är på väg mot en ohållbar situation. Hårda prioriteringar och ökade avgifter väntar. Men det finns en annan bild. Boston Consulting Group har kommit fram till att konsek­vent användning av de bästa vårdmetoderna ger både friskare patienter och billigare vård på lite sikt! Regering och landsting borde jubla över möjligheterna. +