Det lönar sig att överklaga avslag på assistansersättning

– Ge inte upp om ni får avslag på assistansersättning, uppmanade Sofia Tedsjö, jurist på CJ Advokatbyrå när hon medverkade på Föräldrakraftscenen på mässan Ett Bra Liv tidigare i september.
Det lönar sig att överklaga, menar hon, och hänvisade till en tendens som visar att det ofta lossnar i handläggningen efter några ansökningar.

– Om man är noggrann från början, så detaljrik som möjligt och skickar med läkarintyg så har man ett viktigt försprång om det första beslutet går en emot. Ge inte upp om det blir problem!

Sofia var alltså väldigt positiv trots att hon normalt sett främst får ”de dåliga besluten” på sitt bord.

Illa underbyggda beslut

– I många av dessa avslag hänvisar utredaren till att det begärda stödet ingår i normalt föräldraansvar. Det svaret har blivit något av ett mantra för illa underbyggda beslut, sa Sofia Tedsjö.

– Man har ofta bortsett från att göra objektiva bedömningar och jämförelser med ett friskt barns behov. När så är fallet har man inte fullgjort sitt utredningsansvar, och vi märker också att många föräldrar upplever utredningarna som förutbestämda.

Föräldraansvar

Avgörande är alltså ofta vad som kan räknas till ”normalt föräldraansvar” och ju mindre barnet är desto mer tillhör föräldrarnas normala ansvar.
– Vid ungefär tre års ålder brukar det bli enklare att få igenom ansökningar, men assistansersättning kan även ges till mindre barn, men då handlar det ofta om akuta livshotande tillstånd, sa Sofia Tedsjö.

Gränsdragningen för normalt föräldraansvar är dock fortfarande mycket oklar och CJ Advokatbyrå är involverat i olika domstolsmål där striden om detta just nu är het.

Assistans så tidigt som möjligt

Sofia Tedsjö betonade att kraven på föräldraansvar ofta går till överdrift och hur viktigt det är att kräva personlig assistans så tidigt som möjligt i ett barns liv.

– En flicka som idag är fem år har utvecklats jättebra tack vare den hjälp hon fått av duktiga assistenter och att insatserna kom igång tidigt, berättade Sofia Tedsjö.