Det lönar sig att protestera

Grattis alla eldsjälar. Det går att påverka. Under hösten såg vi kraften hos personer med funktionsnedsättningar och anhöriga när en upphandling i Stockholm höll på att gå snett.

Föräldrarnas protester mot upphandlingen av intensivträning för barn och unga leder nu troligen till att landstinget i Stockholm skapar en helt ny möjlighet för varje familj att välja mellan olika träningsmetoder.

Det är roligt att se att det gick att få igång ett samarbete trots de hårda orden när protesterna inleddes. Det visar att möjligheten att snabbt hitta lösningar, så att ingen kommer i kläm, är större än man kan tro av den allmänna debatten.

Att det finns en öppenhet och en vilja att lyssna visades även under de två frukostdebatter, om dels personlig assistans, dels hjälpmedel, som Föräldrakraft anordnade under hösten. 

Det finns mycket djupa åsiktsskillnader både inom assistans och hjälpmedel, men debatterna visade att beslutsfattare är beredda att lyssna synpunkter från brukare. Många kom till tals och fick möjlighet till direkt dialog med ledande politiker och myndigheter.

Samtidigt går det inte att blunda för att samhället på en rad områden begränsar rättigheter för enskilda. Kommuner har rätt att tvångsförflytta personer i LSS-boende, skolor kan avvisa personliga assistenter och det blir allt svårare att få tillhöra person­kret­sarna för LSS. Brukare och anhöriga måste därför fortsätta att göra sig hörda genom protestaktioner och på debatter. Protestaktionen i Stockholm visar att det lönar sig.

För Föräldrakraft blev 2012 ännu ett framgångsrikt år. Nu laddar vi för att göra en ännu bättre tidning under 2013, vår åttonde årgång. God Jul och Gott Nytt År.