Nyheter

Det lönar sig att protestera


Denna artikel handlar om


Innehåll från NKA
Att vara anhörig

NYTT: Enkät om att vara anhörig under covid-19
Nya webbinarier om anhörigfrågor
Leva Livet – medan det pågår
Föräldrastöd: från kaos till struktur
Fler tips på NKA:s egen temasida
Brukare och anhöriga måste fortsätta att synas och höras. Ledare ur Föräldrakraft nr 6, 2012

 

Grattis alla eldsjälar. Det går att påverka. Under hösten såg vi kraften hos personer med funktionsnedsättningar och anhöriga när en upphandling i Stockholm höll på att gå snett.

Grattis alla eldsjälar. Det går att påverka. Under hösten såg vi kraften hos personer med funktionsnedsättningar och anhöriga när en upphandling i Stockholm höll på att gå snett.

Föräldrarnas protester mot upphandlingen av intensivträning för barn och unga leder nu troligen till att landstinget i Stockholm skapar en helt ny möjlighet för varje familj att välja mellan olika träningsmetoder.

Det är roligt att se att det gick att få igång ett samarbete trots de hårda orden när protesterna inleddes. Det visar att möjligheten att snabbt hitta lösningar, så att ingen kommer i kläm, är större än man kan tro av den allmänna debatten.

Att det finns en öppenhet och en vilja att lyssna visades även under de två frukostdebatter, om dels personlig assistans, dels hjälpmedel, som Föräldrakraft anordnade under hösten. 

Det finns mycket djupa åsiktsskillnader både inom assistans och hjälpmedel, men debatterna visade att beslutsfattare är beredda att lyssna synpunkter från brukare. Många kom till tals och fick möjlighet till direkt dialog med ledande politiker och myndigheter.

Samtidigt går det inte att blunda för att samhället på en rad områden begränsar rättigheter för enskilda. Kommuner har rätt att tvångsförflytta personer i LSS-boende, skolor kan avvisa personliga assistenter och det blir allt svårare att få tillhöra person­kret­sarna för LSS. Brukare och anhöriga måste därför fortsätta att göra sig hörda genom protestaktioner och på debatter. Protestaktionen i Stockholm visar att det lönar sig.

För Föräldrakraft blev 2012 ännu ett framgångsrikt år. Nu laddar vi för att göra en ännu bättre tidning under 2013, vår åttonde årgång. God Jul och Gott Nytt År.

 

ANNONSER
 • Annons för HEA Medical
 • Annons för Humanas föreläsningar om LSS
 • Annons från Myndigheten för tillgängliga medier
 • Annons för Mo Gård
 • Annons för Valjevikens folkhögskola
ANNONSER
 • Etac R82 Toucan ståstöd
 • Annons för CJ Advokatbyrå
 • Annons för Fremia
 • Annons för Made for Movement
 • Annons för HD Motion
 • Annons för Primass
 • Annons för JAG
 • Annons för Tidvis
 • Annons för Särnmark
 • Annons för Tobii Dynavox
 • Annons för Unik Försäkring
 • Annons för STIL