Nyheter

DHR kräver ny rättighetslag om hjälpmedel

Denna artikel handlar omAnnons
Annons för Misa

Innehåll från NKA
Att vara anhörig
Nya webbinarier om anhörigfrågor
NKA-podden tipsar om stöd och strategier
Samtalsgrupp kostnadsfritt stöd
Fler tips på NKA:s egen temasida

Innehåll från Misa
Misa tipsar
Gymnasiesärskola – och sedan?
I ett rättvist samhälle kan alla välja sysselsättning
Görans väg från särskola till arbete
Fler tips på Misas temasida

Innehåll från Humana
Humana tipsar
Logopedens bästa råd!
När Josefin fick en son med autism valde hon att bli jurist
Parapepp inspirerar till aktivitet
Fler tips på Humanas temasida

Rasmus Isaksson: En förutsättning för att individen ska kunna delta i samhället på lika villkor som andra
Rasmus Isaksson.

Rasmus Isaksson är ordförande för DHR.

Annons
Annons för Misa

 

DHR kräver idag att hjälpmedel ska bli en lagstadgad rättighet.

– Regeringen bör reglera hjälpmedelsförsörjningen i en rättighetslag, som garanterar likvärdighet i landet och ger möjlighet att överklaga beslut, skriver Rasmus Isaksson, DHR:s ordförande, i en debattartikel.

Han skriver vidare att ”hjälpmedlet alltid måste vara kostnadsfritt, eftersom det är en förutsättning för att individen ska kunna delta i samhället på lika villkor som andra”.

Högkostnadsskydd

Övriga avgifter i hjälpmedelshanteringen bör ingå i det medicinska högkostnadsskyddet.

”En rullstol, en rullator eller ett skrivhjälpmedel kan vara en förutsättning för att en person med funktionsnedsättning ska kunna arbeta, betala skatt och vara engagerad i samhället. Hjälpmedel för fritidsverksamhet kan också behövas för att människor ska kunna motionera, hålla sig friska och ha ett socialt umgänge”, skriver Rasmus Isaksson.

Tre år har gått

Han påpekar att regeringen varit väldigt passiv när det gäller hjälpmedelsfrågor.

”När hjälpmedelsutredningen tillsattes var vi många som hoppades på en förändring. Tre år efter överlämnandet av slutbetänkandet På lika villkor! Delaktighet, jämlikhet och effektivitet i hjälpmedelsförsörjningen (SOU 2017:43) har dock väldigt få förslag förverkligats.”

Utvecklingen har backat

”Utredningen har samlat damm på regeringskansliet medan utvecklingen i vissa avseenden har gått bakåt; exempelvis har en del huvudmän börjat ta ut abonnemangsavgifter för hjälpmedel”, skriver Rasmus Isaksson i Dagens Medicin.