DHR kräver ny rättighetslag om hjälpmedel

DHR kräver idag att hjälpmedel ska bli en lagstadgad rättighet.

– Regeringen bör reglera hjälpmedelsförsörjningen i en rättighetslag, som garanterar likvärdighet i landet och ger möjlighet att överklaga beslut, skriver Rasmus Isaksson, DHR:s ordförande, i en debattartikel.

Han skriver vidare att ”hjälpmedlet alltid måste vara kostnadsfritt, eftersom det är en förutsättning för att individen ska kunna delta i samhället på lika villkor som andra”.

Högkostnadsskydd

Övriga avgifter i hjälpmedelshanteringen bör ingå i det medicinska högkostnadsskyddet.

”En rullstol, en rullator eller ett skrivhjälpmedel kan vara en förutsättning för att en person med funktionsnedsättning ska kunna arbeta, betala skatt och vara engagerad i samhället. Hjälpmedel för fritidsverksamhet kan också behövas för att människor ska kunna motionera, hålla sig friska och ha ett socialt umgänge”, skriver Rasmus Isaksson.

Tre år har gått

Han påpekar att regeringen varit väldigt passiv när det gäller hjälpmedelsfrågor.

”När hjälpmedelsutredningen tillsattes var vi många som hoppades på en förändring. Tre år efter överlämnandet av slutbetänkandet På lika villkor! Delaktighet, jämlikhet och effektivitet i hjälpmedelsförsörjningen (SOU 2017:43) har dock väldigt få förslag förverkligats.”

Utvecklingen har backat

”Utredningen har samlat damm på regeringskansliet medan utvecklingen i vissa avseenden har gått bakåt; exempelvis har en del huvudmän börjat ta ut abonnemangsavgifter för hjälpmedel”, skriver Rasmus Isaksson i Dagens Medicin.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *