Digital dagbok förenklar för barn i behov av stöd

Ett nytt hjälpmedel för barn med autism, adhd och Downs syndrom är på väg att bli en framgång på skolor.

”PictureMyLife” heter hjälpmedlet som är en digital dagbok för mobil, läsplatta och dator.

Den webbaserade dagboken lanserades tidigare i år och redan har tre skolor nappat på den nya möjligheten att kommunicera.

Syftet är att förenkla kommunikationen kring barn som själva inte har så lätt att berätta vad som hänt under dagen, vilket är ett vanligt problem för många barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Med PictureMyLife kan barn och unga, föräldrar, lärare och stödpersoner enkelt ladda upp bilder och skriva texter.
– Dagboken förenklar kommunikationen mellan hem och skola och stärker barnets sociala nätverk eftersom släkt och vänner kan följa barnet när de vill och oavsett geografiskt avstånd, säger Yvonne Malmström Grimme, vd och en av grundarna.

Bakgrunden till att hjälpmedlet skapades är att en av de fyra kvinnliga entreprenörerna själv hade letat efter ett digitalt hjälpmedel för sin son som har Downs syndrom.
Hon hittade inget bra hjälpmedel och därför satsade man på att skapa ett helt nytt verktyg.

En av de lärare som varit med om att testa hjälpmedlet är Annika Stock, specialpedagog på Västbergaskolan.

– Det bästa är att den gör arbetet enklare, snabbare och bättre. Dessutom höjer det kvalitén – det är mycket sällan under mina 25 år som jag upplevt det. Många hjälpmedel kommer och går, det här är helt verklighetsförankrat och fyller ett stort behov, säger Annika Stock.

Hjälpmedlet har en egen hemsida på http://picturemylife.se