Din berättelse är det mest värdefulla

Det har blivit en ovana att klaga på att riksdagsledamöter inte slår vakt om de samhällsstöd som vi röstat fram. Men politiken blir förstås inte bättre än vi själva gör den till. Nu, när vi närmar oss mitten av mandatperioden, är det dags att fundera över vår egen roll.

Nu är rätt tid att ta kontakt med förtroendevalda inom såväl kommuner och landsting som riksdag. Många är angelägna om att följa frågor som rör funktionsnedsättningar, och vill hålla sig á jour med de utmaningar som enskilda och familjer möter i vardagen, i skolan, inom vården, på arbetsmarknaden.

Vi får ofta bevis på att förtroendevalda, alltifrån lokal nivå till statsråd, vill veta mer och vill göra en insats. Inte minst ser vi det på de reaktioner på reportage som publiceras i denna tidning. Slutsatsen är att viljan finns. Och Sverige har resurserna. Ofta är det bara den personliga kunskapen som saknas.

Denna tidning försöker hjälpa till att sprida erfarenheter, men det krävs också att vi alla tar personliga kontakter med våra folkvalda. Dina egna erfarenheter kan säga mer än tusen sidor av utredningar.

Just nu pågår vår planering inför politikerveckan i Almedalen i juli. Föräldra­kraft anordnar seminarium om ”Vägen till arbete” och mingel den 3 juli. En hel dag med blandade seminarier blir det i Högskolan i Visby den 5 juli. Se till att kombinera nytta och nöje med en vecka på Gotland i sommar! +