Döv flykting nekades asyl – förstod aldrig frågorna

Migrationsdomstolen får bakläxa för att en flykting med stora kommunikationssvårigheter inte fick en rättssäker prövning.

Funktionsnedsättningen borde ha utretts

Den asylsökande mannen är döv och har intellektuell funktionsnedsättning. När hans fall prövades av Migrationsdomstolen förstod han inte frågorna.

Migrationsdomstolen borde ha utrett funktionsnedsättningen för att säkerställa migrationsprövningen, anser Migrationsöverdomstolen i ett avgörande 31 maj 2022 (mål nummer UM1584-22).

Mannen hade svårt att förstå de frågor som ställdes, vilket påtalades både av det offentliga biträdet och av tolkarna. Vid upprepade tillfällen påtalades att mannen inte förstod frågan eller att han härmade tolkarna.

Migrationsdomstolen drog ändå slutsatsen att personen inte var tillförlitlig, med motiveringen att han lämnat osammanhängande uppgifter. Migrationsdomstolen övervägde aldrig om detta kunde bero på kommunikationssvårigheter.

Migrationsöverdomstolen undanröjer avslaget

Migrationsöverdomstolen beskriver detta som allvarliga brister – det borde ha stått klart att oklarheterna i asylberättelsen kunde bero på mannens kommunikationssvårigheter, vilket i sin tur var av betydelse för bedömningen av om han var i behov av skydd.

Under processen i migrationsdomstolen pågick dessutom en utredning av mannens funktionsnedsättning, något som migrationsdomstolen struntade i. Målet avgjordes – mannen nekades uppehållstillstånd som flykting – utan att avvakta utredningen.

Migrationsöverdomstolen undanröjer nu denna dom, och målet skickas tillbaka till migrationsdomstolen för ny handläggning.

Torterades av Al-Shabaab

När mannen sökte asyl uppgav han att han kidnappats och tvångsrekryterats av Al-Shabaab, att han utsatts för tortyr och att han tvingats sätta på sig ett bombbälte för att bli självmordsbombare. Han riskerade därför skyddsgrundande behandling av Al-Shabaab vid ett återvändande till Somalia. Han riskerade även att utsättas för förföljelse på grund av att han är döv.