Dröjsmål med bostad kostar Malmö 337 500

ANNONS

Annons för Etac

ANNONS

Annons för Egen assisans

ANNONS

Annons för Humana

ANNONS

Annons för durewall.se

ANNONS

Annons för Särnmark

ANNONS

Annons för LSS-skolan

Trots beslut om boende enligt LSS fick familjen vänta ett år och fyra månader. Malmö kommun måste nu betala 337 500 kronor i straffavgift till staten.

Trots beslut om boende enligt LSS fick familjen vänta ett år och fyra månader. Malmö kommun måste nu betala 337 500 kronor i straffavgift till staten.

Webbtidningen Skånskan.se berättar om en Malmöbo med Asperger syndrom som i oktober 2008 fick rätt till särskilt boende enligt LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.
Kommunen ordnade dock inte fram någon bostad förrän i februari 2010.

Enligt Malmö berodde dröjsmålet på resursbrist, men Socialstyrelsen anser att det ändå tog oskäligt lång tid.
Det anser även kammarrätten som nu beslutat att Malmö ska betala en straffavgift till staten.

Publicerad:
2010-11-07

Av: Administratör

Nyckelord:
Bostad


ANNONS

Annons för Humana

ANNONS

Annons för LSS-skolan

ANNONS

Annons för Särnmark

ANNONS

Annons för Egen assisans

ANNONS

Annons för durewall.se

ANNONS

Annons för Etac