Dröjsmål med bostad kostar Malmö 337 500

Trots beslut om boende enligt LSS fick familjen vänta ett år och fyra månader. Malmö kommun måste nu betala 337 500 kronor i straffavgift till staten.

Webbtidningen Skånskan.se berättar om en Malmöbo med Asperger syndrom som i oktober 2008 fick rätt till särskilt boende enligt LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.
Kommunen ordnade dock inte fram någon bostad förrän i februari 2010.

Enligt Malmö berodde dröjsmålet på resursbrist, men Socialstyrelsen anser att det ändå tog oskäligt lång tid.
Det anser även kammarrätten som nu beslutat att Malmö ska betala en straffavgift till staten.