Drömmen är att snabbt sprida innovationer över hela landet

Ljusare tider väntar för svenska uppfinnare av hjälpmedel.
Det är goda nyheter även för alla svenskar som på grund av funktionsnedsättning eller ålder behöver nya smarta hjälpmedel.

Förhoppningarna väcks i en ny rapport som föreslår en samordning av landets alla testbäddar för hjälpmedel och andra innovationer.

Idag sker ingen ordentlig samordning av testbäddarna, utan varje kommun och landsting jobbar på eget håll med att ”uppfinna hjulet” gång på gång.

Nya produkter måste testas och godkännas om och om igen – i stället för att snabbt spridas till behövande över landet.

– Vi hoppas att vi kan börja jobba med samordningen redan i januari-februari och att det får stort genomslag inom ett år, säger Adam Hagman, verksam inom Robotdalen och en av rapportens författare.

De höga förhoppningarna bygger på slutsatserna i den färska rapporten Sunside, Solutions for Independent and Active Life, som Robotdalen tagit fram i samarbete med flera andra aktörer.

Förslagen om att snabba upp införande av innovationer presenteras inom kort för socialdepartementet och näringsdepartementet.

– Vi behöver ett samförstånd om att skapa en ny organisation där testbäddarna kan jobba tillsammans. Det behövs också ett startkapital för det nya samarbetet, säger Adam Hagman.

Målet är att påskynda innovationer inom ALLA delar av vårdkedjan, betonar han.

På köpet får fler medborgare snabbare tillgång till hjälpmedel som gör dem självständiga och delaktiga i samhället. Och samtidigt innebär detta en lättnad för alla innovatörer som tar fram nya hjälpmedel, som kan få en mycket kortare väg till försäljning och lönsamhet.

Sunside-rapportens allra viktigaste slutsats är att många kommuner, landsting och andra aktörer ständigt uppfinner hjulet på nytt. Man har egna testbäddar med duktiga och engagerade medarbetare – men som sällan samarbetar man med andra testbäddar.

– Vi måste börja jobba ihop. Och det är också det som testbäddarna själva vill göra, säger Adam Hagman.

Det handlar inte om att bygga upp en ny myndighet, utan snarare en virtuell organisation, ett nätverk för människor som brinner för innovationer.

Många testbäddar väntar otåligt på att få komma igång med nya samarbeten.
– Vi kan starta upp med små medel genom att börja med ett mindre antal testbäddar som kommit långt, och sedan koppla på fler.
– De flesta vill helst komma igång genast. Många frågar: ”När kommer det igång, så att vi kan börja jobba tillsammans?”

Västerås Stad är en av de kommuner som har en aktiv testbädd, som bland annat varit involverat i hjälpmedlet Giraffen (se bilden nedan). Produkten har testats ute i verksamheterna och uppfinnaren har fått feedback om förbättringar.

FotoProdukten är nu fullfjädrad, men för att spridas över landet måste den testas igen, i landsting efter landsting.
– Varje test kan ta tre år, om man ska börja om med analyser och så vidare. Så kan vi inte hålla på, säger Adam Hagman.
– Testerna är redan gjorda i Västerås, så Giraffen borde vara tillgängligt i hela landet omgående.

För att samordningen ska fungera krävs en samsyn kring hur nya hjälpmedel utvärderas, så att alla kommuner och landsting är med på tagen. Ett verktyg för att bedöma den samhällsekonomiska nyttan behövs också.

– Ett hjälpmedel kan se ut som en kostnad för kommunen, men vara samhällsekonomiskt lönsamt. Giraffen och många andra produkter betalar sig själva, genom att snabbt skapa mer självständiga och delaktiga invider, och därmed en mycket effektivare vård och omsorg, säger Adam Hagman.

– Eftersom vi snart kommer att sakna tiotusentals medarbetare inom vård och omsorg har vi inget val – vi måste hitta vägar till effektivitet och självständighet istället. Nya hjälpmedel är inte för skojs skull, det är ett medel för kommunerna att uppnå sin viktigaste målsättning: att ha medborgare som mår bra.

För fattiga kommuner kan ekonomin ändå bli ett hinder för satsningar.
– Vi behöver se till att nya hjälpmedel sprids även till de kommuner som inte har råd på kort sikt och därför behövs en ny implementeringsfond, säger Adam Hagman.

Entusiasmen är stor. Om planerna förverkligas kan situationen förbättras radikalt.

Många innovatörer går idag på knäna på grund av den långa tid det tar att få produkterna testade och godkända. Ett genombrott i ETT landsting eller EN kommun kan vara värdefullt – men det innebär INTE att resten av landet börja köpa produkten. Det är bara ETT steg på den långa vägen till marknaden, EN av många tuffa upphandlingar.

– När vi gjorde workshops med entreprenörer och kommuner så fick vi ett 30-tal förslag på åtgärder. ”Samordning” var en av de allra viktigaste förslagen, säger Adam Hagman.

– Drömmen för entreprenörerna är att EN upphandling automatiskt gör hela Sverige till en marknad.

 


 

Adam Hagman

Jobb: Ansvarig för Health Robotics på Robotdalen vid Mälardalens högskola.
Ålder: 44 år.
Familj: Fru och två killar, 14 och 16 år.
Fritid: Fungerar som funktionsstöd till sina tonåringar.
Favorithjälpmedel: Matia Robotics Mobility Device, en produkt som ger förlamade från midjan neråt, fullständig självständighet.

 

Robotdalen

Robotdalen finansieras av Vinnova, Europeiska regionala utvecklingsfonden samt akademi, offentlig sektor och näringsliv i Sörmlands, Västmanlands och Örebro län. Syftet är att hjälpa nya idéer och lösningar inom robotteknik till kommersiell framgång.

”Vi agerar för att bli en internationellt erkänd innovationsmiljö som sätter svensk robotteknik på världskartan” skriver Robotdalen på sin webbplats www.robotdalen.se

Fokus ligger på innovationer för industri, service samt vård och omsorg.

 

Mera fakta:

Innovationer i fokus på MVT2015

Adam Hagman från Robotdalen kommer att medverka som talare på konferensen och mässan MVT2015 som anordnas på Kistamässan den 21-22 januari 2015.

MVT2015 står för Mötesplats Välfärdteknologi & e-hälsa 2015. Konferensen anordnas för första gången och är tänkt som en arena för utvecklandet av kommunal vård och omsorg.

Bakgrunden är att välfärdsteknologin är på stark frammarsch och leder till ökad självständighet, trygghet och delaktighet i samhället om vi utgår från individens behov och förutsättningar.

Läs mer om MVT2015 på konferensens egeb webbplats www.mvt2015.se

Dagens Omsorg nr 3, 2014 är officiell mässtidning för MVT2015. Tidningen når prenumeranterna den 15 december och delas ut till besökarna på mässan.

 

Här finns testbäddarna

En ”testbädd” är en verksamhet inom en kommun eller landsting som letar efter och testar innovationer. På Vinnovas webbplats finns en lista över testbäddar runt om i landet. Några framstående testbäddar finns i Nacka, Västerås, Göteborg, Uppsala, Stocholm och i Norrbotten.

Det finns även ”innovationsslussar”, vars verksamheter går ut på att förverkliga idéer om nya hjälpmedel, exempelvis om sjuksköterska kommer på en ny lösning och behöver hjälp med att skapa ett företag som kan leverera lösningen till ett landsting.