Egenmakt och välfärdsföretagande

Sveriges Kommuner och Landsting har visat att resurserna till välfärden har ökat. Trots det upplever många att kvaliteten brister. En förklaring är att systemet består av ett lapptäcke av olika aktörer och regelverk, som inte alltid utgör en bra helhet.

Jag har på nära håll följt en anhörig som fått kämpa för att få biologiska läkemedel för sin psoriasisartrit. Många strider under flera år för att få rätt medicin, trots att nya läkemedel kan göra svårt sjuka i princip symptomfria och stärka deras arbetsförmåga.

Men kostnaden för de nya läkemedlen kan vara upp till 300 000 kronor per år. Eftersom en vårdgivare inte kan räkna hem hela samhällseffekten av rätt medicin i rätt tid så prioriteras istället äldre, billigare och sämre medicin, medan samhället och individen får betala dyrt, genom högre sjukfrånvaro och vårdkostnader. Att istället ta ett helhetsansvar skulle höja egenmakten och vara samhällsekonomiskt effektivt.

En viktig del av välfärden är att hjälpa människor med olika funktionsnedsättningar att klara av vardag och arbete. Vi lyckas förhållandevis väl. Sysselsättningen slog rekord förra året. Då hade 55 procent av alla med funktionsnedsättningar ett arbete. Men vi har ännu en bra bit kvar på vägen mot ett inkluderande samhälle. För att nå dit är det viktigt att erbjuda rätt behandling men också att minska rundgången i de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna.

Totalt finns 17 former av subventionerade anställningar och praktik, alla med olika villkor. Systemet är svårt att överblicka. Endast 14 procent av deltagarna i lönebidragen går vidare till en anställning, resten slussas runt till nya stödformer eller arbetslöshet. Redan idag kostar de subventionerade anställningarna 18 miljarder kronor. Alliansregeringen har signalerat att de vill utöka systemet. En rimlig strategi vore att införa kundvalssystem inom arbetsförmedling och vuxenutbildning, vilket har varit framgångsrikt i Australien. Bland annat etablerades flera specialistförmedlingar. Reformerna har lett till högre sysselsättning och lägre kostnader.

En politisk strategi som prövas i olika kommuner är att införa sociala krav i upphandlingar. Arbetsgivare som anställer personer med funktionsnedsättningar ska gynnas vid upphandlingar. Men sociala krav i upphandlingen förhindrar en mångfald av olika företag att växa och etablera sig.

Istäl­let visar forskning från IFAU att en generellt höjd konkurrensutsättning har positiva sociala effekter. Framför allt ökar sysselsättningen bland svaga grupper. Dessutom innebär en mångfald av utförare att egenmakten för personer med funktionsnedsättningar ökar.

 

Li Jansson

Arbetsmarknadsekonom på Almega och författare till flera böcker om vägar till en inkluderande arbetsmarknad, senast ”En chans att göra skillnad”.