Egna arbetsgivare får behålla förskottsbetalning

Om ett år, den 1 oktober 2016, vill Försäkringskassan införa den omstridda efterskottsbetalningen av assistansersättning.
Men Försäkringskassan gör undantag för användare som är egna arbetsgivare – de får förskottsbetalning även i fortsättningen.

Det var 2014 Försäkringskassan flaggade för att man snarast ville sluta betala i förskott och införa efterskottsbetalning.

Assistansanordnare har protesterat eftersom det innebär en tuff belastning på likviditeten.

Nu har Försäkringskassan dock fattat ett ”inriktningsbeslut” om att göra förändringen den 1 oktober 2016.  
– Vi anser att efterskottsbetalning är så pass viktigt att vi vill införa det så snart som möjligt. Förtroendet för försäkringen bygger på att vi har en effektiv kontroll och med efterskottsbetalning kommer rätt ersättning betalas ut från början. Dessutom minskar administrationen både för anordnare och för oss, säger försäkringsdirektör Birgitta Målsäter.

Införandet ska ske successivt beroende på hur de assistansberättigades beräkningsperioder ligger och omfattar i ett första steg utbetalningar enligt schablonen, uppger Försäkringskassan.

På sikt kommer även ersättningar med förhöjt timbelopp betalas ut i efterhand.

Assistansberättigade som är egna arbetsgivare undantas dock.

– Assistansersättningen möjliggör delaktighet för de som har omfattande funktionsnedsättningar. Vi behöver värna den rättigheten, säger Birgitta Målsäter som förklaring till undantaget.

Läs mer om efterskottsbetalning på Försäkringskassans hemsida.