Elever ska granska skolans tillgänglighet

Nu ska eleverna engageras i kampen för ökad tillgänglighet i skolan. Och inte bara de elever som själva har funktionsnedsättning, utan alla!

Det är Handikappförbunden som har fått Arvsfondsmedel för ett projekt som går ut på att barnen själva ska granska tillgängligheten i sina skolor.

Målet är att elevernas aktiviteter ska vidga tillgänglighetsfrågan till att omfatta alla barn, inte bara de som har funktionsnedsättning.

Projektet kallas ”Date” och enligt Handikappförbunden är det enkla budskapet att en skolmiljö som fungerar för barn med funktionsnedsättning gynnar alla barn.

Projektarbetet vänder sig till elever och lärare i årskurs 4-7. Lärare och elever i tre pilotskolor får medverka till att arbeta fram ett metodmaterial för tillgänglighetsgranskning, uppger Handikappförbunden.

Pilotskolorna ska sedan pröva materialet så att det slutligen kan göras klart och spridas till landets kommuner och skolor. Materialet ska kunna användas i skolornas likabehandlingsarbete och inom ramen för kursplanen.