En av 20 lyckades få jobb eller utbildning

270 dagar tar det i snitt för Arbetsförmedlingen att identifiera en funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga.
Det framgår av Arbetsförmedlingens årsrapport om funktionshinderspolitiken som lämnades till Handisam på fredagen.

I juni 2011 beslöt regeringen att myndigheterna varje år ska rapportera om utvecklingen när det gäller funktionshinderspolitiken. Den 15 mars var deadline för 2011 års rapportering.

I Arbetsförmedlingens rapport presenteras fyra delmål och status för dessa (alla siffror avser personer som har funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga):

Det första delmålet är att andelen personer som får anställning eller utbildning ska öka för varje år som går. Under 2011 var 5,4 procent. Eftersom detta är den första årsrapporten finns ingen tidigare mätning att jämföra med.

Andra delmålet är att ungdomar under 30 år som får jobb eller utbildning också ska öka årligen. För 2011 var andelen 7,1 procent.

Tredje delmålet är att tiden för att identifiera en funktionsnedsättning ska minska. Under 2011 var tiden i snitt 270 dagar.

Fjärde delmålet är att krav på tillgänglighet alltid ska finnas med vid upphandling och i avtal.