Nyheter

En av 20 lyckades få jobb eller utbildning


Denna artikel handlar om


Innehåll från NKA
Att vara anhörig

NYTT: Enkät om att vara anhörig under covid-19
Nya webbinarier om anhörigfrågor
Leva Livet – medan det pågår
Föräldrastöd: från kaos till struktur
Fler tips på NKA:s egen temasida
 

270 dagar tar det i snitt för Arbetsförmedlingen att identifiera en funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga.
Det framgår av Arbetsförmedlingens årsrapport om funktionshinderspolitiken som lämnades till Handisam på fredagen.

270 dagar tar det i snitt för Arbetsförmedlingen att identifiera en funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga.
Det framgår av Arbetsförmedlingens årsrapport om funktionshinderspolitiken som lämnades till Handisam på fredagen.

I juni 2011 beslöt regeringen att myndigheterna varje år ska rapportera om utvecklingen när det gäller funktionshinderspolitiken. Den 15 mars var deadline för 2011 års rapportering.

I Arbetsförmedlingens rapport presenteras fyra delmål och status för dessa (alla siffror avser personer som har funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga):

Det första delmålet är att andelen personer som får anställning eller utbildning ska öka för varje år som går. Under 2011 var 5,4 procent. Eftersom detta är den första årsrapporten finns ingen tidigare mätning att jämföra med.

Andra delmålet är att ungdomar under 30 år som får jobb eller utbildning också ska öka årligen. För 2011 var andelen 7,1 procent.

Tredje delmålet är att tiden för att identifiera en funktionsnedsättning ska minska. Under 2011 var tiden i snitt 270 dagar.

Fjärde delmålet är att krav på tillgänglighet alltid ska finnas med vid upphandling och i avtal.

 

 

ANNONSER
 • Annons för Mo Gård
 • Annons för Valjevikens folkhögskola
 • Annons från Myndigheten för tillgängliga medier
 • Annons för HEA Medical
 • Annons för Humanas föreläsningar om LSS
ANNONSER
 • Annons för Fremia
 • Annons för Särnmark
 • Annons för CJ Advokatbyrå
 • Annons för STIL
 • Annons för Made for Movement
 • Annons för Tidvis
 • Annons för Unik Försäkring
 • Annons för Primass
 • Annons för JAG
 • Annons för HD Motion
 • Annons för Tobii Dynavox
 • Etac R82 Toucan ståstöd