En kreativ och händelserik skolmiljö

Med dramaövningar som grund stärks elevernas självkänsla. Skolan handplockar lärare som är intresserade av dess pedagogik.

Labanskolan startades 1997 av Age Sanner Pers­son och Annika Isaksson sedan de känt sig motarbetade av den dåvarande skolledningen i landstingets regi.

En av fördelarna med att starta eget är att man kan handplocka personal som är intresserad av skolans pedagogik och därmed får man en engagerad och kunnig personalstab.

Pedagogiken är speciell. Med dramaövningar som grund stärks elevens självkänsla, tillit till sig själv, sina kamrater och till personalen som deltar i övningarna. Eleverna får en medvetenhet om sina förmågor, motoriskt och verbalt, samt får möjlighet att utveckla sin fantasi och skaparförmåga.

Med detta som grund ökar möjligheterna att ta till sig den teoretiska undervisningen. Skolan lägger stor vikt vid att alla elever ska få åtnjuta det som samhället har att erbjuda i form av kulturaktiviteter som teater, dans, bio, konstutställningar och muséer.

Skolan ligger i en egen byggnad med närhet till fyra andra grundskolor. En grupp högstadieelever har varit i skolan i perioder för att läsa sagor för eleverna på Labanskolan.

Även samarbete med en förberedelseklass och en annan friskola med gemensamma musik- och danslektioner har förekommit.

– I höst har vi haft ett samarbete med en fristående gymnasieskola som bland annat utbildar sjuksköterskor och brandmän, som behöver kunskap om barn med särskilda behov, säger Annika Isaksson.

Vilka elever passar då in på skolan?

Enligt Age och Annika vänder sig skolan till elever som behöver en kreativ och händelserik skolmiljö och som inspireras av och utvecklas i samvaro med andra människor.

Tyvärr har skolan inte möjlighet att ta emot elever med stort vårdbehov, lokalerna kan inte rymma skrymmande hjälpmedel.

Hur nöjda är elever och föräldrar med skolan? En enkätundersökning har följande kommentar från en mamma: ”Som förälder känner man sig trygg och glad när man lämnat på skolan.

Man önskar att alla barn fick gå här där barnen får växa och odla små egna personligheter i en varm och tillåtande miljö.”

Ambitionen är att utöka skolan utan att växa för mycket. Ett problem är att kommunen verkar avstå från att informera nya föräldrar om möjligheten att söka till Labanskolan.

Trots det sprids informationen från nöjda föräldrar med ungdomar på Labanskolan.

Dessutom är skolan en öppen verksamhet med många aktiviteter som vänder sig till allmänheten, till exempel teaterföreställningar under vårterminen, vernissage under kulturveckan i november och Luciasoaré i december.
 


Kalle sminkar Murat. Foto: Age Sanner Persson
 

Skolan har även gjort påtryckningar till kommunstyrelsens barn- och ungdomsnämnd, vilket nu äntligen har resulterat i att skolan får vara med vid information till nybörjarföräldrar.

Age och Annika tycker att föräldrar som väljer skola inte ska vara rädda att besöka skolor både i egen kommun och grannkomuner. Att prata med andra föräldrar som har barn med rätt till särskola  är också oerhört värdefullt.

– Gå på magkänsla, säger Annika, som själv har en funktionshindrad son.

Idrott har eleverna flera gånger i veckan, både i idrottshall och i simhall. Det mest populära är att utnyttja redskapen i hallen för att göra banor. Badminton, boule, innebandy och fotboll är också populärt.

Det är viktigt att det finns gott om tid så att eleverna själva får träna av- och påklädning, knäppa, knyta och plocka i ordning sina kläder.

Som i alla miljöer där barn vistas förekommer ibland irritation. Det är viktigt att lösa uppkomna situationer snabbt och det vanligaste är att grupperna delas upp i mindre och pratar om de aktuella händelserna.