En ljusning för jobbsökande – men lönestödet blir allt mindre värt

Arbetsförmedlingen skönjer en ljusning. Det har blivit något vanligare för personer med funktionsnedsättning att få jobb.
Men samtidigt ökar antalet arbetssökande – och det statliga lönestödet blir allt mindre värt.
Nu efterlyser Arbetsförmedlingen höjt lönebidragstak.

Under perioden maj – augusti 2013 gick totalt 19 700 personer med en dokumenterad funktionsnedsättning till arbete med eller utan stöd, nystartsjobb eller utbildning.
Det är drygt ett tusen personer fler än under samma period i fjol. Unga under 30 år står för en stor del av ökningen.

– Det är glädjande att fler arbetsgivare ser  den kompetens som finns i den här gruppen. Vi har sett att arbetsgivarnas inställning är avgörande när det gäller möjligheten för personer med funktionsnedsättning att få arbete, säger Henrietta Stein, direktör för Avdelningen Rehabilitering till arbete på Arbetsförmedlingen.

Samtidigt har  antalet jobbsökande med funktionsnedsättning fortsatt öka. Under den aktuella perioden ökade antalet med nästan 13 000 personer.

Ett av de största problemen är att lönebidraget blir allt mindre värt.

Sedan 2007 är den högsta bidragsgrundande lönekostnaden 16 700 kronor, vilket har lett till en urholkning av lönestödet.

– Idag ligger 96 procent av alla anställningar över gränsen vilket innebär att endast fyra procent av arbetsgivarna kompenseras fullt ut för den anställdes nedsatta arbetsförmåga, skriver Arbetsförmedlingen i en rapport.