En sann entreprenör

Undrar du vad ordet röst heter på latin? Det vet tveklöst Nanda Holm, en av grundarna av Woxzia Myndighetslots AB och bärare av en sällsynt diagnos. Hon vet även alltför väl vad det innebär att inte bli lyssnad till i utsatta situationer. Med sin särskilda förmåga att få saker att hända, hjälper hon nu andra att göra sin röst hörd. Vox vocis.

– Jag hade över 25 olika myndighets- och sjukvårdskontakter när jag mådde som sämst. Hur ska man kunna sköta dessa på egen hand när man knappt kan klara av sig själv?

Nanda Holm är utbildad ekonom och samtalspedagog och bor i Skepptuna med sin familj. I början av 2000-talet började hon få symptom på den ovanliga bindvävssjukdom Ehler Danlos syndrom, som så småningom ledde fram till att hon blev förlamad i benen och därmed förlorade sin arbetsförmåga. Läkarna kunde under en lång tid inte hitta någon förklaring och meddelade henne att ”det var psykiskt”.

– I själva verket var det de som inte kunde avläsa röntgenbilderna korrekt. Men de var övertygade om att jag simulerade min sjukdom och tyvärr skrevs det in i min journal. Jag har i många år blivit bemött med stor misstro från myndigheter och sjukvård.

Det dröjde hela tio år innan hon fick upprättelse och en adekvat bedömning. Efter att ha begärt en second opinion, konstaterade man att hon inte hade tillräckligt med isoleringsmaterial i ryggraden. Vilket betydde Ehler Danlos syndrom.

– De sa att de förra läkarna inte förstått vad de sett på röntgen och jag fick genomgå en operation. Då var jag förlamad i hela kroppen. Tyvärr lyckades man inte korrigera de skador som redan fanns men det gick att stoppa förloppet.

Hon är kritisk till vissa myndigheters fördömanden av människor i kris. Att man förväntas fatta livsviktiga beslut i ett skede då man är som mest svag.

– Det är lätt att få en stämpel på sig som avvikande. Eftersom man inte klarar av att hantera situationen eller känner sig maktlös och i underläge, då blir mötet med en handläggare också därefter.

Samtidigt, tycker Nanda Holm, kan det bli lika fel om man som sjuk utstrålar kompetens och kämparglöd. Då, menar hon, faller man utanför den gängse bilden av hur ett offer agerar. Och det är den schablonbilden många handläggare och sjukvårdspersonal har av en hjälpsökande.

– Allt annat bemöts med misstänksamhet.

När det var som värst kom tanken till henne att det måste finnas något mer, en instans i samhället som kan hjälpa människor i sådana här fall.

– Det fanns ingen som kunde lotsa mig genom systemet och tala om för mig vad jag skulle koncentrera mig på och inte. Myndigheterna kan inte samarbeta, på grund av sekretessen som är till för att skydda medborgarna, vilket gör att det blir dubbeljobb för den som är ägare av ärendet.

Hon berättar hur hon blev korsförhörd av försäkringsbolag och försäkringskassa. Körde hon bil eller körde hon inte bil? ”Hur ska du ha det?”

– Den taktiken använde de. Som i en Beckfilm. Jag är ju delvis förlamad och i deras värld kunde man bara vara helt förlamad eller inte alls.

Räddningen för Nanda Holm blev en bekant med juristkunskaper. Han tog tillfälligt över rodret och tillsammans kunde de segla hela rättsprocessen i hamn. 2011 föll domslutet.

– De kom fram till att jag hade blivit förlamad helt i onödan och ett historiskt stort skadestånd betalades ut. Det är de pengarna som möjliggjorde att myndighetslotsningen kunde skapas.

Woxzia Myndighetslots AB som Nanda Holm är kontaktperson för, består av fem anställda, alla är socionomer eller jurister. I nuläget har man ett hundratal klienter.

– Men alla är inte aktiva, det går i vågor. Vid tidpunkten för Utöja-massakern ringde hela 10 700 personer till oss.

Hon vill förtydliga att hennes engagemang i företaget självklart är godkänt av försäkringskassan. 

– Om man har förlorat arbetsförmågan så har man som medborgare rätt att ansöka om att utföra vissa uppdrag ett visst antal timmar varje månad.

Myndighetslotsen sköter allt per telefon, internet eller skype tillsammans med sin klient. När det kommit ett beslut eller om det uppstår nya frågor sms:as det till klienten. Då kan personen vid behov ringa upp när han eller hon har tid.

– Många har ju redan så många möten, de är glada över att vi sköter det per telefon. I vissa fall deltar vi på nätverksmöten eller annat om klienten vill det.

Nanda Holm berättar att tillvägagångssättet är enkelt, man ringer bara till växelnumret och får beskriva sitt ärende. Det är helt kostnadsfritt att få en bedömning. Allt är sekretessbelagt och myndighetslotsen får inte berätta för någon vad man har handlagt. Priset varierar beroende på om man ringer dit som privatperson eller genom ett företag. För en privatperson kan ett ärende aldrig kosta mer än 3000 kronor.

– Har man ett medlemskap inom HSO som var den första organisationen som jag samarbetade med, så har man rabatterat pris.

Nanda Holm behöver personlig assistans all vaken tid och har valt att ha olika assistenter för olika saker.

– Assistenten som är med mig nu följer enbart med mig när jag är kontaktperson. Hon hjälper mig här precis som andra assistenter hjälper mig hemma. Jag är noga med vilka assistenter jag väljer, det är viktigt att hitta likasinnade människor så att man strävar efter samma sak. 

I framtiden hoppas Nanda Holm på ett samarbete med staten. Redan nu avlastar myndighetslotsarna myndigheter och handläggare genom att de slipper slussa personer vidare till annan instans.

– Personerna vet direkt vad de vill när de kommer till en myndighet efter våra insatser.

Drömmen vore enligt Nanda Holm att Woxzia Myndighetslots AB skulle bli en del av infrastrukturen och att det skulle finnas en särskild samhällstjänst inom EU, ett särskilt nummer att ringa ungefär som 112.