En trio i framkant

Vi bad politiker och beslutsfattare nämna bra exempel på hur personer med olika förutsättningar kan få jobb. Inte oväntat nämndes trion Samhall, Ica och Max flest gånger. Men även de nya tv-serierna som ”Världens bästa hotell” fick beröm.

Kanske blir det dokusåporna på tv som förändrar attityderna så att fler får jobb.

– Det finns höga förväntningar att den senaste tidens exponering i olika tv-program av personer med utvecklingsstörning som praktikanter leder till anställning hos offentliga och privata arbetsgivare, säger Eva-Lena Krook, ordförande för Riksför­bundet FUB.

Det finns många mindre satsningar i ideell eller kommunal regi som lyfts fram.

Men när det gäller de större satsningarna handlar det om arbetsgivare som tagit strategiska beslut om mångfald och ”lever sina värderingar”:

– De viktigaste goda exemplen finns där arbetsgivare bestämt att de vill att deras personal ska spegla hur samhället ser ut, säger Sture Nordh, ordförande för TCO. Han nämner Max Hamburger­res­tauranger som ett exempel på detta.

Ica och polisen
Andra arbetsgivare som tagit liknande steg är Ica och Länspolismyndig­heten i Stockholm.

– Länspolismyndigheten i Stockholm har en medveten och bred rekryteringspolicy med ambitionen att ha anställda som speglar hela befolkningen. Idag handlar det om civila tjänster, men visionen är att ha samma mångfald även bland uniformerad polis, säger Ingrid Burman, Han­dikapp­förbunden.

Typiskt för de goda exemplen är att de utgår från att alla parter tjänar på ett mer integrerat samhälle.

SSU:s ordförande Jytte Guteland lyfter fram Stockholm stads OpenEyes, som går ut på att samarbetspartners inom bland annat it och telekom ska öppna upp sina arbetsplatser:

– Det finns 75 miljoner människor i EU som har någon form av funktionsnedsättning, unga funktionshindrade är stora användare av it- och telekomprodukter men har svårt att komma in på arbetsmarknaden. Många produkter och tjänster som riktas mot denna grupp har inte skapats ännu, och alla skulle vinna på att ta med användarna i utvecklingen av dessa, säger Jytte Guteland.

Ylva Johansson, S, pekar ut Fon­tän­huset, Solakoop i Karlstad och Iris Hadar som goda föredömen.