Engelskaläger tar vid där skolan inte räcker till

Att ha dyslexi och klara engelskakraven i skolan är inte alltid det lättaste. Därför har ett gäng engagerade föräldrar i flera år arrangerat speciella engelskaläger för att motivera ungdomar med dyslexi och göra det engelska språket till något kul och spännande.

Att se hur ungdomarna sakta men säkert vågar prata mer och tar för sig med engelskan ger värsta kicken! I skolan trycks ungdomarna ner av att undervisningen ofta mest fokuseras på det skriftliga språket och grammatiken. Skolorna måste inse att det är minst lika viktigt att titta på hur bra och väl ungdomarna pratar, särskilt när man har att göra med en ungdom med dyslexi.
Det säger Marie Louise Arnell, ordförande för Östergötlands Länsförening FDB som varje sommar anordnar ett engelskaläger för ungdomar med dyslexi. Första gången var år 2001.
– Vi var en grupp engagerade föräldrar som tyckte att det var viktigt att hjälpa ungdomarna med deras engelskautveckling. Många barn och ungdomar med dyslexi har redan svårt för svenska och får i och med det en dålig start med engelskan. Det kan leda till att barnen och ungdomarna inte ens orkar försöka anstränga sig med engelskan, berättar Marie Louise Arnell.

Sedan 2005 arrangerar man engelskaläger på Breviks kursgård utanför Söderköping. Ett läger om året hinner och orkar de ideellt arbetande föräldrarna med.
– Vi arrangerar alltid ett läger i augusti före skolstart. Då får ungdomarna möjlighet att väcka engelskakunskaperna till liv innan skolan börjar, säger Marie Louise Arnell.
Hon menar att engelskan lätt försvinner ur minnet under sommaren och att det är oerhört värdefullt för ungdomarna att kunna komma tillbaka till skolan peppade och med ett diplom från engelskalägret.
Lägret ”Adventure” är så mycket mer än bara en veckokurs i engelska. Tanken är att ungdomarna hela tiden ska höra engelska pratas och även prata själva, samtidigt som de gör roliga lägeraktiviteter. 2007 fick de 30 ungdomarna paddla kanot, klättra i berg, åka linbana och segla.
– Alla instruktioner ges på engelska och förklaras sedan kort på svenska så att alla har förstått säkerhetsinformationen. Vi nyttjar de duktiga ungdomsledarna som finns på Breviks kursgård. Det är en kursgård som drivs av KFUM som har väldigt mycket internationella kontakter. Det är oerhört värdefullt för oss, då vi behöver ledare som talar bra och flytande engelska. 2006 hade vi bland annat två ledare från Australien som inte kunde ett ord svenska, berättar Marie Louise Arnell.
 Med följer alltid några föräldrar, som Marie Louise kallar för ”morsorna på lägret”. Deras uppgift är att hålla ihop lägret och finnas till hands för osäkra ungdomar.

Ungdomarna som kommer till lägret delas upp i tre grupper: de yngre i två grupper som kommer för första gången och de äldre som redan besökt lägret några år tidigare. De yngre och deras föräldrar får ett första inledande dygn på lägergården.
– Vi brukar kalla det föräldradygnet. Föräldrarna är med det första dygnet, får gå på en introduktion och lyssna på en föreläsare. I sommar hade vi besök av Ingrid Forsling, speciallärare från Stock­holm, som pratade för föräldrarna.
Det är viktigt för föräldrarna, menar hon, att kunna träffas och byta erfarenheter. Många har väldigt skilda erfarenheter, men de allra flesta har berättelser om hur de fått kämpa för att deras barn ska få rätt stöd i skolan.
– På det sättet blir lägret även en mötesplats för föräldrarna, säger Marie Louise Arnell.

Förutom att ungdomarna aktiverar sig och samtidigt övar engelskt tal har man en timmes undervisning inplanerad varje dag. Då är det endast engelska som gäller, lektionen är på engelska och eleverna pratar engelska utifrån den nivå var och en ligger på.
– Vi arbetar med datorprogram som hjälpmedel och läromedel. Data­programmet Lexion är utvecklat i Eng­land och övar engelskakunskaperna. Vi vill informera ungdomarna och föräldrarna om att det finns hjälpmedel som drastiskt kan förenkla ungdomarnas skolgång. Bara ett enkelt program som Spell Right kan vara oerhört viktigt. Skolan måste få upp ögonen för hjälpmedel och alternativa provmetoder för ungdomar med dyslexi, menar Marie Louise Arnell.

Nästa mål för föreningen är att dra igång läger i England.
– Det finns ju inget bättre än att åka till ett land där språket faktiskt talas. De flesta av de här ungdomarna är för unga för att åka iväg på språkresor och då finns det här speciella alternativet. Nästa sommar hoppas vi kunna ha ett läger lite utanför London och då satsa på att fler föräldrar följer med, berättar Marie Louise Arnell.
– Vi behöver engagera fler föräldrar med yngre barn som brinner för att lägren ska finnas kvar. Varje gång vi håller i ett läger försöker vi engagera föräldrar i föreningen, men det är klart svårt för föräldrar att få tid.

Det största arbete som Engelska för dyslektiker har framför sig nu är således att knyta nya kontakter. Enligt Marie Louise Arnell måste de bli bättre på att skapa lokala föräldranätverk.
– För lägren ger ungdomarna och oss föräldrar så himla mycket! Årets grupp ungdomar lämnade lägret som en oerhört sammansvetsad grupp. Det är hela upplevelsen på plats som gör det. Här blir alla sedda och alla får ta plats. Ungdomarna får för första gången umgås med andra ungdomar med samma svårigheter och märker att det nog ändå inte är så konstigt att ha dyslexi, säger Marie Louise Arnell.