Enkät: Vad tror du om risken för värmeböljor i sommar?

Nu står vi på tröskeln till en ny sommar som många experter spår blir ännu en varm sommar, kanske rentav som sommaren 2018.

Nu vill vi få en bild av hur det ser ut med krisberedskapen, och ber dig svara på ett par enkla frågor.

/ Redaktionen för HejaOlika.se

Enkäten

Värmeböljor polling form 230516 (#16)