EU vill göra det fritt fram att söka vård utomlands

Inte nöjd med den svenska vården? I framtiden blir det fritt fram att söka vård i annat EU-land utan att krav på förhandstillstånd. Det har EU-kommissionen kommit fram till efter långa förhandlingar.

I början av juli enades EU-kommissionen enats om ett förslag till regler för EU-invånarnas rätt att söka vård utanför det egna landets gränser.

Patientdirektivet är namnet på det nya förslaget som går ut på att det i princip är samhället som bekostar utlandsvården med undantag för vissa större operationer.

Men det kan ändå bli en dyr historia för patienten själv. Sjukvårdsförsäkringen står för kostnaderna så länge de inte överskrider vad det skulle ha kostat i hemlandet. Överskjutande kostnader får patienten själv betala, liksom sjukhusvistelsen, mat och resor.

{loadposition incontent}Varje land bestämmer vilken sjukvård som ska omfattas. Vidare föreslås att patienter som söker vård utomlands inte ska få gå före i kön men inte heller diskrimineras.

Läkarförbundet är en av de aktörer som välkomnar förslaget. Förbundet tycker att det är bra att endast sådan vård som i Sverige bekostas av det allmänna ska kunna ersättas.
– Det rimmar väl med kravet på att vård ska ges till alla på lika villkor efter behov. En komplikation är att vad som bekostas av det allmänna varierar mellan olika landsting.

Läs mer om förslaget EU-kommissionens webbsida

Läkarförbundet kommenterar förslaget på http://www.lakarforbundet.se