Experter uppmanar: Satsa på de nya läsplattorna

Utnyttja potentialen med de nya digitala läsplattorna. Uppmaningen kommer från experter på SPSM, Specialpedagiska Skolmyndigheten.

Det är Sören Henriksen och Åke Runnman på SPSM som har fingranskat utbudet av nya läsplattor.

Och deras slutsats är solklar: ”Den digitala boken är här. Nu är det upp till oss alla att se och utnyttja potentialen.”

Redan finns ett tiotal olika läsplattor på den svenska marknaden. Någon rekommendation om vilken sort som är bäst lämnar dock inte SPSM.

– Grundkonceptet är att alla läsplattor använder elektroniskt bläck för att projicera texten på en skärm. Alla läsplattor använder olika antal gråskalor och ingen läsplatta visar sidor/bilder i färg. Det finns ett antal fördelar med läsplattan, för personer med funktionsnedsättning och många är bra för flera användargrupper, heter det i sammanfattningen.

Rapporten heter Läsplattan som  pedagogiskt verktyg för personer med funktionsnedsättning.