Nyheter

Expertsvar: Det har börjat bli för tungt att lyfta min son som jag är assistent till

Ur Föräldrakraft nr 6, 2015.
klanac sordahl experter webb

 

Det har börjat bli för tungt att lyfta min son som jag är assistent till

FRÅGA: Hej! Jag är mamma till en tonåring. Han förflyttas med lyft så det är inte så jobbigt. Men när vi ska vända honom i sängen för att få på lyftselen eller när han ska längre upp i sängen så blir det riktigt tungt.

Jag skulle vilja att han själv hjälpte till mer men jag vet inte hur. Kan ni hjälpa mig?

SVAR: Tack för din fråga. Om den som ska förflyttas är delaktig i sina egna förflyttningar utifrån personens egna förutsättningar så blir förflyttningen enklare för alla inblandade.

Det är också hälsofrämjande att själv vara delaktig i sina förflyttningar, både fysiskt och psykiskt. Men som du beskriver det så kan det vara svårt att veta hur den som ska förflyttas på bästa sätt kan hjälpa till.

Här följer ett antal principer som ni kan fundera kring när det gäller din son och hans delaktighet.

Naturligt rörelsemönster. Alla förflyttningar underlättas oftast om de utgår från våra naturliga rörelsemönster. Fundera kring hur du själv vänder dig i sängen. Du böjer troligtvis upp ena eller båda benen och tittar åt hållet du ska vända dig åt. Du sträcker dig lite med den högra armen åt vänster om du vänder dig åt vänster och lägger ut den vänstra armen så att den inte kläms under kroppen när du vänder dig.

Kanske kan din son också utgå från det naturliga rörelsemönstret med eller utan din hjälp. Han kanske kan böja på benen och titta åt hållet han ska vända sig åt? När han ska längre upp i sängen så kanske han kan böja på benen och själv trycka ifrån med benen för att underlätta förflyttningen?

Friktion. I flera förflyttningar, men speciellt i förflyttningar i sängen, är det viktigt att tänka på friktionen. Friktion är motståndet mellan två ytor i rörelse. I sängen vill vi oftast minska friktionen men ibland vill vi också öka den, till exempel är det lättare att själv trycka ifrån när vi ska längre upp i sängen om fötterna inte glider mot underlaget.

När vi vill längre upp i sängen så vill vi minska friktionen främst under skuldra och huvud till exempel med ett glidlakan. Det är lättare för din son att hjälpa till om förflytt-ningarna inte möter så mycket motstånd mot underlaget. Då kan friktionsminskning vara ett alternativ.

Tålamod. När någon har en funktionsnedsättning så kan det innebära att förflyttningar tar lite längre tid. Att arbeta med ett kommando som ”Vi vänder på tre” kan vara bra, men kom ihåg att du måste vänta in din son. Om du hjälper honom innan han är redo så får du troligtvis göra hela arbetet själv.

Det är främst din son som ska styra förflyttningen och förflyttningens tempo utifrån hans förutsättningar. Din roll blir då mer att hjälpa till där han inte orkar själv.

Ni behöver inte heller göra allt på en gång. Gör förflyttningen i etapper om det behövs. Kanske kommer ni en bit upp i sängen vid första försö-ket. Gör då om förflyttningen tills din son är nöjd.

Hoppas att ni får hjälp av förslagen och lycka till!

 


 

Björn Klanac och Andreas Södahl, båda sjukgymnaster, driver Momentum Ergonomi och Förflyttning. Med mångårig erfarenhet inom sjukgymnastik, personlig assistans och hemtjänst kommer de kunna svara på era frågor i ämnena förflyttningskunskap, arbetsmiljö och ergonomi.

www.momentumergonomi.se

 

Denna artikel handlar om

ANNONSER
 • Annons för Mini Crosser X
 • Annons för Särnmark
 • Annons för CJ Advokatbyrå
 • Annons för HD Motion
 • Annons för STIL
 • Annons för JAG
 • Annons för HEA Medical
 • Annons för Tobii Dynavox
 • Annons för Unik Försäkring
 • Etac Sulky R82 Cricket
 • Annons för Fremia