Expertsvar: Hur får man bra reseskydd för ett svårt sjukt barn?

Om man reser iväg utan att veta vad som gäller kan det bli en svår chock om något händer och hemförsäkringen inte står för kostnaden för exempelvis sjukhusvistelse eller hemtransport, skriver juristerna Maria Nyström och Marie Nilsson i ett expertsvar inför sommarens planering av resor.

Vi på Aj Personskador har ibland fått frågor om vilket försäkringsbolag man kan vända sig till för att teckna en reseförsäkring för svårt sjukt barn.

Vi har tidigare skrivit i Föräldrakraft om barnförsäkringar men tänker här lyfta fram några punkter som alltid är aktuella när det gäller att resa med någon som har en sjukdom eller skada.

Kontrollera alltid först med ditt hemförsäkringsbolag hur reseskyddet ser ut. Det går att göra en medicinsk förhandsprövning om man är osäker. På åtminstone ett av de stora försäkringsbolagen finns ett frågeformulär som man kan svara på och utifrån svaren få besked om man behöver gå vidare med en medicinsk förhands­prövning eller ej. Det normala är att hemförsäkringen betalar för kostnader som uppkommer vid en akut försämring, men det är en tolkningsfråga och därför mycket viktigt att man är överens med försäkringsbolaget om vad som gäller innan man reser ut.

Hemförsäkringens reseskydd gäller även för resor inom Sverige vilket är lätt att glömma bort. Läs på ditt försäkringsbolags hemsida om vilken omfattning din hemförsäkrings reseskydd har.

Vi fick vid ett tillfälle en fråga om reseförsäkring från en mamma till ett svårt cancersjukt barn vars högsta önskan var att få resa till USA. Hemförsäkringsbolaget sa nej. Vi tipsade då om Unik försäkring som tagits fram tillsammans med olika förbund som tillvaratar funktionsnedsatta personers möjligheter till försäkringslösningar. Unik försäkring ordnade ett försäkringsskydd i detta fall. Naturligtvis blev kostnaden betydligt högre än för en vanlig reseförsäkring för en fullt frisk person, men med ett försäkringsskydd kunde familjen uppfylla sitt barns önskan om en resa till USA.

Om man reser iväg utan att veta vad som gäller kan det bli en svår chock om något händer och hemförsäkringen inte står för kostnaden för exempelvis sjukhusvistelse eller hemtransport. Gå därför, i god tid, noga igenom med försäkringsbolaget, inhämta läkarintyg från behandlande läkare som styrker att sjukdomen eller skadan är stabil och att personen i fråga är så pass frisk att han eller hon kan resa iväg. Kontrollera också att den ort som ni ska resa till har lämplig sjukvård ifall en försämring att hälsotillståndet skulle inträffa.

Kom ihåg att ta med aktuella läkemedel och de hjälpmedel som behövs. Det kan ibland vara svårt att hitta och få ut rätt medicin utomlands.

Om du ska resa inom EU/EES eller Schweiz måste du ha ett EU-kort. Kortet beställer du från Försäkringskassan i god tid före resan. Ett kort per person, även små barn ska ha eget kort.

Konsumenternas Försäkringsbyrå har på sin hemsida en översiktlig och bra jämförelse mellan försäkringsbolagens olika reseskydd. Webbsidan finns här.

Att tänka på angående barnförsäkring

1. Läs på försäkringsbolagens hemsidor om vad som gäller vid resor – komplettera vid behov med annan reseförsäkring

2. Gör en medicinsk förhandsprövning – kontakta ditt hemförsäkringsbolag för att ta reda på exakt vad som behövs

3. Om du får nej – kontakta Unik försäkring och hör om de kan hjälpa till med försäkring

4. Beställ EU-kort från Försäkringskassan

5. Res aldrig iväg utan en giltig försäkring!

Aj Personskadors medarbetare Maria Nyström och Marie Nilsson får ofta frågor om assistans. Här svarar personskadespecialisterna Maria Nyström och Marie Nilsson på vanliga frågor samt ger tips.

www.aj.se