Expertsvar: Medicinsk bedömning av invaliditet

Aj Personskadors medarbetare får ofta frågor om assistans. Här svarar personskadespecialisterna Maria Nyström och Marie Nilsson på vanliga frågor samt ger tips. www.aj.se

 

Medicinsk bedömning av invaliditet

 

FRÅGA: Min son har en förlossningsskada. Nu är det dags att göra en invaliditetsbedömning, vad ska jag tänka på?

SVAR: Invaliditetsbedömning innebär att försäkringsbolaget, i din sons fall LÖF, behöver få in medicinskt underlag som visar vilka besvär som kvarstår. De inhämtar journaler från de vårdinrättningar som varit aktuella och så ber de er ordna med ett så kallat invaliditetsintyg som behandlande läkare utfärdar, vanligtvis habiliteringsläkaren. För att kunna utfärda ett intyg behöver läkaren träffa och undersöka din son.

Vissa läkare utfärdar intyg utan att träffa patienten vilket är fel och ska inte accepteras. Kräv i så fall att få bli kallad för undersökning.

När försäkringsbolaget erhållit medicinskt underlag görs en gradering av besvären.

 

FRÅGA: Vad kan jag som förälder göra för att få läkaren att skriva ett bra intyg?

SVAR: Inför läkarbesöket ska ni förbereda er, noga tänka igenom och skriva upp alla skaderelaterade besvär. Om man inte är förberedd är det lätt att missa något vid läkarbesöket. Begär att du får ta del av intyget innan det skickas in till försäkringsbolaget. Detta är viktigt ifall något saknas i intyget eller blivit fel och behöver ändras.

Det är tyvärr vanligt att intygen från behandlande habiliteringsläkare är bristfälligt ifyllda. Granska därför intyget noga och kräv komplettering om något saknas eller om vissa besvär inte är tillräckligt beskrivna.

Utöver intyg från exempelvis ansvarig habiliteringsläkare kan också andra specialistläkare vara aktuella att inhämta yttranden från. Kanske finns det en sjukgymnast, logoped eller arbetsterapeut också som kan utfärda intyg som visar vilka besvär som finns. En egen sammanfattande beskrivning som du som förälder skriver är också mycket värdefull vid en bedömning.

När försäkringsbolaget gjort sin bedömning. När invaliditetsbedömningen är klar är det viktigt att läsa igenom vad försäkringsbolagets läkare har skrivit. Har alla besvär beaktats eller har man missat något?

Verkar invaliditetsgraden rimlig, om inte begär omprövning. Prövning i Patientskade­nämn­den är kostnadsfri. Inför en sådan prövning är det viktigt att se över det medicinska underlaget och eventuellt komplettera med ytterligare intyg. Om du tycker att det är svårt och behöver hjälp rekommenderar vi att du kontaktar en jurist som är specialiserad på personskador.