”Extrem ökning av tvångsvård – barnen trasas sönder” | HejaOlika

”Extrem ökning av tvångsvård – barnen trasas sönder”

Lekplats. Foto: Linnea Bengtsson

Den snabba ökningen av tvångsvård har enligt Autism- och Aspergerförbundet särskilt drabbat flickor 12-16 år gamla. Foto: Linnea Bengtsson

Ofta saknas rätt kompetens och stöd både i skolan och inom socialtjänsten, enligt Autism- och Aspergerförbundet

ANNONS

Annons för CJ Advokatbyrå

ANNONS

Annons för Krisberedskap för personer med funktionsnedsättningar

ANNONS

Annons för Humana

ANNONS

Annons för USKA

ANNONS

Annons för durewall.se

ANNONS

Annons för LSS-skolan

ANNONS

Annons för Etac

ANNONS

Annons för tillganglighetsguide.se

ANNONS

Annons för Särnmark

Tvångsvård av unga med autism ökar extremt snabbt, enligt Autism- och Aspergerförbundet. Särskilt stor är ökningen för flickor mellan 12 och 16 år.

– Det senaste året har vi fått in 40-50 stycken LVU-ärenden som rör barn med autism, en nästan tiofaldig ökning mot tidigare år, skriver Ulla Adolfsson, ordförande för Autism- och Aspergerförbundet i en debattartikel.

LVU är en förkortning av Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga och handlar om tvångsvård av barn.

– Barn och unga med autism hör inte hemma i tvångsvården utan hamnar där på grund av bristande kunskap och stöd i tidigare instanser. Det handlar bland annat om brist på rätt kompetens och stöd i skolan samt inom socialtjänsten, heter det i debattatikeln.

Socialtjänsten misstolkar alltför ofta de svårigheter som barn med autism har och tror att dessa beror på bristande omsorg från föräldrarna eller socialt nedbrytande beteende. Tecken som skolfrånvaro, problem med sömn och mat, social isolering, utmanande beteende eller självskadebeteende är snarare svårigheter som följer av funktionsnedsättningen och brist på rätt anpassningar och stöd.

Förbundet vill att regeringen genomför dessa fyra åtgärder direkt:

  1. Se till att barn med autism inte frihetsberövas på grund av följderna av funktionsnedsättningen vilket strider mot § 14 i Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.
  2. Besluta om medel för ett kompetenslyft inom socialtjänsten för beslutsfattare och chefer, särskilt behövs kunskap om autism och normkritik.
  3. Besluta om medel för ett kompetenslyft inom domstolsväsendet för att säkerställa en rättssäker och trygg process för barn och unga med autism som riskerar tvångsvård.
  4. Se till att säkerställa autismspecifikt stöd i hemmet för barn och föräldrar som behöver det. Idag saknas välfungerande alternativ och tillgången till adekvat stöd varierar i landet.

 

Publicerad:
2019-05-02

Av: Redaktionen

Nyckelord:
Autism- och aspergerförbundet, Ulla Adolfsson, skola, tvångsvård


ANNONS

Annons för LSS-skolan

ANNONS

Annons för CJ Advokatbyrå

ANNONS

Annons för durewall.se

ANNONS

Annons för tillganglighetsguide.se

ANNONS

Annons för Särnmark

ANNONS

Annons för Humana

ANNONS

Annons för USKA

ANNONS

Annons för Etac

ANNONS

Annons för Krisberedskap för personer med funktionsnedsättningar

Senaste nytt. Helt gratis. Direkt till din mejlbox en gång per vecka.

STÄNG
Skip to content