Fackförbundet Vision vill ha kollektivavtal om inkludering

Kollektivavtal mot diskriminering och för inkludering för att få fart på rekryteringen av personer med funktionsnedsättningar. Det efterlyser Annika Strandhäll, ordförande för fackförbundet Vision.
– Vi behöver överenskommelser där arbetsmarknadens parter tillsammans gör större åtaganden för att vända utvecklingen, sa Annika Strandhäll på debatten Vägen till arbete i Almedalen 2 juli.

– Jag önskar verkligen att vi kan förändra dagens situation, sa Annika Strandhäll vars fackförbund har 160 000 medlemmar, ofta chefer, inom offentlig och privat omsorg.

– Vi känner ett stort ansvar för denna fråga. Vi tror att Funka-utredningens förslag är jättebra men vi måste också jobba med värderingar och attityder.

Hon menar att Vision kan ha stor betydelse för att påverka den offentliga sektorns syn på rekrytering av personer med funktionsnedsättningar.

– Inom Vision har vi bland annat 16 000 förtroendevalda i kommuner och landsting och vi är med i rekryteringsprocesserna.

Trots Visions höga ambitioner, och goda erfarenheter från Norges inkluderingsavtal, har det hittills gått trögt med arbetet att få fram antidiskrimineringsavtal med arbetsgivarna här i Sverige.

 

Foto på debattpanel
Annika Strandhäll (trea från vänster) fick visst gehör från SKL:s Ingela Gardner Sundström (tvåa från vänster) medan Kenneth Bengtsson (trea från höger) var mer skeptisk.

 

– Vi har hittills inte diskuterat den typen av avtal på politiskt nivå inom SKL:s förhandlingsdelegation, sa Ingela Gardner Sundström som är ordförande för delegationen.
Samtidigt antydde hon att SKL gärna vill gå Vision till mötes.
– Vi får fundera på om den typen av avtal är en framkomlig väg, sa Ingela Gardner Sundström.

Privata arbetsgivare anses vara bäst på att rekrytera personer med funktionsnedsättningar men ogillar tanken på antidiskrimineringsavtal.

– Att reglera i avtal är den yttersta åtgärden, när ingenting annat fungerar, sa Kenneth Bengtsson, som idag är styrelseproffs efter att nyligen ha avgått som koncernchef för Ica och som ordförande för Svenskt näringsliv.

Annika Strandhäll anser att antidiskrimineringsavtal är extra viktigt nu, när offentlig sektor står inför ett mycket stort behov av nyanställningar. Fram till år 2020 ska 420 000 nya medarbetare rekryteras.
– Om vi inte tar frågan på allvar nu, och arbetsmarknadens parter jobbar gemensamt, så riskerar vi att missa de möjligheter som finns.

– Vi är i kollektivavtalsbranschen, och avtal handlar inte bara om pålagor utan lika mycket om positiva åtgärder som utvecklar arbetslivet. En väg är antidiskrimineringsavtal, eller inkluderingsavtal som jag gillar bättre. Det vore också ett viktigt ställningstagande för att vi, arbetsmarknadens parter, tar ett större ansvar, sa Annika Strandhäll.

Och hon fick visst medhåll från SKL:

– Bakgrunden till att vi har skrivit avtal med Kommunal om yrkesintroduktionsanställningar för ungdomar är vi även vill att fler ska upptäcka att det är intressant att jobba i vår sektor, sa Ingela Gardner Sundström.

 

Foto
– Vi har kunskap och kan förmedla den, låt oss få vara med i diskussionen om inkluderingsavtal, uppmanade Ingrid Burman, ordförande för Handikappförbunden med 38 medlemsförbund och cirka 400 000 medlemmar.

 

Handikappförbundens ordförande Ingrid Burman fick dagens största applåd när hon reagerade starkt på att aktörerna på arbetsmarknaden så ofta glömmer bort brukarorganisationerna.

– Inkluderingsavtal mellan arbetsmarknadens parter är bra, men varför inte låta de organisationer som företräder de som har nedsatt arbetsförmåga få delta? Det är organisationer som ser svårigheterna och möjligheterna. Det har ni inte försökt med. Allt ni har försökt med har ni misslyckats med, så ta in brukarorganisationerna!